Wprowadzone przez Towarzystwo Biblijne

Biblia Warszawsko-Praska

Tytuł: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu „Biblia Warszawsko-Praska” Cena: 46 zł Ilość stron: 2400 Oprawa: twarda Format: 12 x 20 cm Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce Rok wydania: 1998 Nr kat.: BWP Opis: Polski przekład Biblii z języków hebrajskiego i greckiego dokonany przez bp. Kazimierza Romaniuka (Kościół Rzymskokatolicki) i wydany w 1997 r. Zawiera […]

Nowy Testament – współczesny przekład

Nowy Testament. Nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski został wydany w 1991 r. przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce). W tłumaczeniu kierowano się zasadą ekwiwalencji dynamicznej, to znaczy starano się wiernie i dokładnie oddać sens oryginalnego tekstu greckiego w języku zrozumiałym dla każdego. Przekładu dokonał […]

Biblia Gdańska

Biblia Gdańska została wydana w 1632 r. Jest to przekład ewangelicki, dokonany z języków oryginalnych przez kalwińskiego tłumacza Daniela Mikołajewskiego, po konsultacjach z przedstawicielami innych nurtów reformacji. W Kościołach protestanckich w Polsce Biblia Gdańska była najbardziej popularnym tłumaczeniem aż do wydania Biblii Warszawskiej w 1975 r. Towarzystwo Biblijne w Polsce od początku swego istnienia wydawało […]

Biblia Warszawska

Tytuł: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Ilość stron: 1352 Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce Rok wydania: 2008, 2011, 2013 Opis: Polski przekład Biblii z języków hebrajskiego i greckiego. Został opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego […]

Promowanie

Towarzystwo Biblijne w Polsce prowadzi różnorodne działania na rzecz promowania czytelnictwa Biblii, zapoznawania z jej tekstami i zachęcania do życia zgodnego ze Słowem Bożym. Prezentacje Towarzystwo Biblijne organizuje w szkołach, parafiach, zborach i innych miejscach prezentacje na temat Biblii. Uczestnicy tych spotkań mogą zapoznać się z historią Pisma Świętego, jego przekładów oraz działalnością Towarzystwa Biblijnego. […]

Wydawanie

Towarzystwo Biblijne w Polsce od początku swojego istnienia prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Obecnie wydaje dwa przekłady Biblii. Są to: Biblia Warszawska Biblia Ekumeniczna Biblia Gdańska W przeszłości wydało również inne przekłady: Nowy Testament – współczesny przekład Biblia Warszawsko-Praska (tłum. bp K. Romaniuk) Pieśń nad Pieśniami (tłum. ks. K. Bardski) Publikowało też wydania dwu- lub wielojęzyczne: […]

Rozpowszechnianie

Towarzystwo Biblijne w Polsce stara się dotrzeć z Biblią do jak najszerszego grona czytelników. W tym celu prowadzi swoją księgarnię oraz realizuje specjalne projekty bezpłatnego rozpowszechniania Biblii. Sprzedaż W centrum Warszawy działa księgarnia Towarzystwa Biblijnego. Oferuje ona szeroki przekrój różnych przekładów biblijnych, a także literaturę na temat Biblii – naukową, popularno-naukową, a także przeznaczoną dla […]

Tłumaczenie

Teksty biblijne były pisane 2-3 tys. lat temu po hebrajsku, aramejsku i grecku. Aby mogły być dzisiaj dostępne i zrozumiałe dla jak największego grona czytelników, potrzebne są tłumaczenia na współczesne języki narodowe. Już od XVI w. istniały polskie przekłady Pisma Świętego, które Towarzystwo postanowiło wydawać. Jako organizacja międzywyznaniowa zaopatrywało ono katolików w Biblię w tłumaczeniu […]

Działalność

Towarzystwo Biblijne z Polsce zajmuje się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnieniem Biblii oraz promowaniem jej czytelnictwa. Zadania te realizuje w prowadzonych przez siebie projektach, do których należą m.in. prace nad ekumenicznym przekładem Biblii, prowadzenie księgarni w Warszawie, bezpłatne rozpowszechnianie Biblii w określonych środowiskach (np. wśród dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, więźniów), patronat nad Ekumenicznymi Dniami Biblijnymi, spotkania w […]