Wprowadzone przez Towarzystwo Biblijne

Podziękowanie

„Cieszcie się z cieszącymi, płaczcie z płaczącymi”. Rz 12,15 (BE) W imieniu Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz Rodziny śp. Barbary Enholc-Narzyńskiej, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w latach 1967-2003, bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim, zarówno P.T.  Duchownym, jak i P.T. Osobom świeckim, za towarzyszenie nam podczas nabożeństwa żałobnego w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, za udział w […]

Pogrzeb śp. Barbary Enholc-Narzyńskiej

W imieniu Towarzystwa Biblijnego w Polsce i Rodziny śp. Barbary Enholc-Narzyńskiej, wieloletniej Dyrektor Generalnej Towarzystwa Biblijnego w Polsce, która zmarła 17 lipca br., zawiadamiamy, że w sobotę, 27 lipca br. o godz. 12.00 w kościele ewangelicko-augsburgskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy ul. Puławskiej 2A odbędzie się nabożeństwo żałobne, po którym odprowadzimy śp. Zmarłą na cmentarz […]

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy

„Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. W domu Mojego Ojca jest wiele mieszkań.” J 14,1-2 (BE) Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17. lipca 2019 roku odeszła do Domu Ojca śp. BARBARA ENHOLC-NARZYŃSKA długoletnia Dyrektor Generalna Towarzystwa Biblijnego w Polsce (wcześniej Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego), oddana sprawie […]