Podziękowanie

„Cieszcie się z cieszącymi, płaczcie z płaczącymi”. Rz 12,15 (BE)

W imieniu Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz Rodziny śp. Barbary Enholc-Narzyńskiej, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w latach 1967-2003, bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim, zarówno P.T.  Duchownym, jak i P.T. Osobom świeckim, za towarzyszenie nam podczas nabożeństwa żałobnego w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, za udział w uroczystościach żałobnych na cmentarzu ewangelicko-reformowanym, za modlitwy, przekazane kondolencje, kwiaty oraz ofiary pieniężne.

W szczególności dziękujemy: za wygłoszone kazanie – ks. bp. sen. Janowi Szarkowi, za słowa pożegnania – ks. bp. sen. Zdzisławowi Trandzie, ks. bp. Jerzemu Samcowi, dr Jutcie Henner ze Światowej Rady Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych oraz s. Marii Krystynie fsk.

Za prowadzenie nabożeństwa w kościele i ogromną pomoc we wszystkich sprawach związanych z uroczystościami pogrzebowymi dziękujemy serdecznie ks. dr. Dariuszowi Chwastkowi, proboszczowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego.

Serdeczne podziękowania składamy ks. dr. Włodzimierzowi Nastowi i ks. prob. Michałowi Jabłońskiemu za prowadzenie uroczystości na cmentarzu ewangelicko-reformowanym, a P.T. Przedstawicielom Kościołów członkowskich – za pożegnanie śp. Zmarłej wersetami z Pisma Świętego.

Małgorzata Platajs
dyrektor generalny
Towarzystwa Biblijnego w Polsce

Pogrzeb śp. Barbary Enholc-Narzyńskiej

W imieniu Towarzystwa Biblijnego w Polsce i Rodziny śp. Barbary Enholc-Narzyńskiej, wieloletniej Dyrektor Generalnej Towarzystwa Biblijnego w Polsce, która zmarła 17 lipca br., zawiadamiamy, że w sobotę, 27 lipca br. o godz. 12.00 w kościele ewangelicko-augsburgskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy ul. Puławskiej 2A odbędzie się nabożeństwo żałobne, po którym odprowadzimy śp. Zmarłą na cmentarz ewangelicko-reformowany przy ul. Żytniej 42.
Po nabożeństwie przy kościele będzie podstawiony autokar.

Księgarnia nieczynna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.06.2019 r. księgarnia będzie nieczynna.

Wielki Piątek

Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (19.04.2019 r.) instytucja będzie nieczynna.

Inwentaryzacja

Uprzejmie informujemy, że z powodu inwentaryzacji instytucja będzie nieczynna

w dniach 2 – 8 stycznia 2019 r.

Życzenia świąteczne

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24, 27, 28 i 31 grudnia

instytucja będzie nieczynna.

Wszystkim P.T. Klientom i Sympatykom pragniemy złożyć serdeczne życzenia.

 

Godziny otwarcia

Uprzejmie informujemy, że w dniach

12-13.11.2018 r.

księgarnia będzie nieczynna.

Od 14.11. do 16.11. będzie czynna do godz. 17:00.

Godziny otwarcia księgarni

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29-30 października księgarnia będzie czynna

do godz. 17:00, 31.10. i 02.11. będzie nieczynna.

12 lipca – późniejsza godzina otwarcia księgarni

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii sieci komputerowej,  12 lipca (czwartek)

księgarnia będzie czynna od godz. 13:00.