Biblia Warszawsko-Praska

Tytuł: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu „Biblia Warszawsko-Praska”

Cena: 46 zł

Ilość stron: 2400

Oprawa: twarda

Format: 12 x 20 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 1998

Nr kat.: BWP

Opis: Polski przekład Biblii z języków hebrajskiego i greckiego dokonany przez bp. Kazimierza Romaniuka (Kościół Rzymskokatolicki) i wydany w 1997 r. Zawiera księgi deuterokanoniczne. Wydanie dwuszpaltowe, z odnośnikami i przypisami, opatrzone wstępami do ksiąg, tablicami chronologicznymi wydarzeń biblijnych oraz mapami biblijnymi.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Nowy Testament – współczesny przekład

210Nowy Testament. Nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski został wydany w 1991 r. przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce). W tłumaczeniu kierowano się zasadą ekwiwalencji dynamicznej, to znaczy starano się wiernie i dokładnie oddać sens oryginalnego tekstu greckiego w języku zrozumiałym dla każdego. Przekładu dokonał międzywyznaniowy zespół tłumaczy.

Biblia Gdańska

Biblia Gdańska została wydana w 1632 r. Jest to przekład ewangelicki, dokonany z języków oryginalnych przez kalwińskiego tłumacza Daniela Mikołajewskiego, po konsultacjach z przedstawicielami innych nurtów reformacji. W Kościołach protestanckich w Polsce Biblia Gdańska była najbardziej popularnym tłumaczeniem aż do wydania Biblii Warszawskiej w 1975 r. Towarzystwo Biblijne w Polsce od początku swego istnienia wydawało Biblię Gdańską.

Biblia Warszawska

biblia_warszawska_coverTytuł: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego

Ilość stron: 1352

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 2008, 2011, 2013

Opis: Polski przekład Biblii z języków hebrajskiego i greckiego. Został opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce) i wydany w 1975 r. Nie zawiera ksiąg deuterokanonicznych. Wydanie dwuszpaltowe z odnośnikami. Przekład powszechnie używany w Kościołach protestanckich w Polsce.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Promowanie

Towarzystwo Biblijne w Polsce prowadzi różnorodne działania na rzecz promowania czytelnictwa Biblii, zapoznawania z jej tekstami i zachęcania do życia zgodnego ze Słowem Bożym.

Prezentacje

Towarzystwo Biblijne organizuje w szkołach, parafiach, zborach i innych miejscach prezentacje na temat Biblii. Uczestnicy tych spotkań mogą zapoznać się z historią Pisma Świętego, jego przekładów oraz działalnością Towarzystwa Biblijnego.

Ekumeniczne Dni Biblijne

Od lat 90. Towarzystwo Biblijne w Polsce patronuje Ekumenicznym Dniom Biblijnym, które mają miejsce co roku w maju. Z tej okazji organizowane są nabożeństwa, imprezy, koncerty, konferencje, spotkania, maratony biblijne, które mają za zadanie przypomnieć o znaczeniu i wadze Pisma Świętego w życiu człowieka. Każdego roku jeden z Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego przygotowuje Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne.

W obchody Ekumenicznych Dni Biblijnych wpisuje się Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii – impreza plenerowa organizowana przez Towarzystwo Biblijne od 2008 r., podczas której promowane jest Pismo Święte poprzez koncerty, spektakle, czytania etc.

Obecność w mediach

Towarzystwo Biblijne stara się też dotrzeć do masowego odbiorcy. Redakcja ekumeniczna Telewizji Polskiej raz w roku przygotowuje program we współpracy w Towarzystwem Biblijnym. Dotychczas powstały programy m.in. o przekładzie ekumenicznym Pisma Świętego, języku biblijnym, Biblii jako podręczniku życia czy projekcie „Biblia w każdej więziennej celi”.

Towarzystwo Biblijne jest obecne także w radiu. Rozgłośnie transmitują nabożeństwa Ekumenicznych Dni Biblijnych, nadają relacje z Warszawskiego Ekumenicznego Święta Biblii, przeprowadzają wywiady z pracownikami Towarzystwa.

Wydawanie

drukarnia1Towarzystwo Biblijne w Polsce od początku swojego istnienia prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Obecnie wydaje dwa przekłady Biblii. Są to:

W przeszłości wydało również inne przekłady:

Publikowało też wydania dwu- lub wielojęzyczne:

Aby przybliżyć treści biblijne jak najszerszemu kręgowi czytelników, Towarzystwo Biblijne wydaje Biblie i jej części na papierze w różnych formatach, w alfabecie Braille’a, a także na płytach w formie audiobooków.

Ponadto publikuje pozycje z zakresu biblistyki czy literatury popularyzującej wiedzę o Biblii:

W ramach promocji czytelnictwa Biblii Towarzystwo Biblijne wydaje co roku kalendarz i „Plan czytania Biblii”.

 

Pełna oferta w naszej księgarni internetowej [link]

Rozpowszechnianie

Towarzystwo Biblijne w Polsce stara się dotrzeć z Biblią do jak najszerszego grona czytelników. W tym celu prowadzi swoją księgarnię oraz realizuje specjalne projekty bezpłatnego rozpowszechniania Biblii.

Sprzedaż

W centrum Warszawy działa księgarnia Towarzystwa Biblijnego. Oferuje ona szeroki przekrój różnych przekładów biblijnych, a także literaturę na temat Biblii – naukową, popularno-naukową, a także przeznaczoną dla dzieci.

W księgarni czytelnik zaopatrzy się we wszystkie ważniejsze polskie przekłady Biblii. Jest to też jedyne miejsce w naszym kraju oferujące wydania Biblii w kilkudziesięciu językach – zarówno współczesnych, jak i starożytnych.

Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat Biblii również znajdą coś dla siebie. Księgarnia oferuje literaturę biblistyczną, atlasy, słowniki, leksykony, a także książki popularyzujące wiedzę biblijną.

Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych. Przeznaczony jest dla nich specjalny dział w księgarni. Można tam znaleźć literaturę biblijną, przygotowaną w formie przystępnej dla dzieci w różnym wieku.

Księgarnia, obok stacjonarnej, prowadzi również sprzedaż wysyłkową. Współpracuje z wieloma księgarniami, hurtowniami, a także parafiami i zborami. Obsługa księgarni udzieli wszelkich informacji na temat asortymentu oraz doradzi w zakupie odpowiedniej pozycji.

Rozpowszechnianie bezpłatne

Zadaniem Towarzystw Biblijnych jest też rozpowszechnianie Biblii wśród ludzi, którzy z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na jej zakup. Dla tych środowisk Towarzystwo Biblijne w Polsce we współpracy z różnymi Kościołami i organizacjami prowadzi projekty bezpłatnego rozpowszechniania Pisma Świętego, m.in. w szkołach, więzieniach, domach opieki, wśród osób niewidomych i niedowidzących. Realizacja tych projektów jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu znających wartość Pisma Świętego różnych organizacji i osób prywatnych z kraju i zagranicy.

W ramach bezpłatnego rozpowszechniania Biblii Towarzystwo Biblijne prowadzi następujące projekty:

Tłumaczenie

tlumaczenie1 10x15Teksty biblijne były pisane 2-3 tys. lat temu po hebrajsku, aramejsku i grecku. Aby mogły być dzisiaj dostępne i zrozumiałe dla jak największego grona czytelników, potrzebne są tłumaczenia na współczesne języki narodowe.

Już od XVI w. istniały polskie przekłady Pisma Świętego, które Towarzystwo postanowiło wydawać. Jako organizacja międzywyznaniowa zaopatrywało ono katolików w Biblię w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka (z 1599 r.), ewangelików zaś w Biblię Gdańską (z 1632 r.).

Pierwszy wydany przez Towarzystwo nakład Biblii liczył 10 tys. egzemplarzy Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka. Było to możliwe dzięki pomocy materialnej Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Londynie. Macierzyste Towarzystwo udzielało istotnego wsparcia, przekazując zarówno pieniądze, jak i egzemplarze Biblii w języku polskim. W pierwszym roku działalności Towarzystwo wydało i rozpowszechniło około 18 tys. egzemplarzy Biblii. Nakłady Pisma Świętego wydane do chwili obecnej sięgają wielu milionów.

Towarzystwo nie zaniechało jednak starań o nowe tłumaczenie Pisma Świętego na język polski. Nowy Testament został przetłumaczony przez mieszkającego w Anglii hr. Karola Węgierskiego i wydany w 1876 r. w Londynie. Kilka lat później (w 1881 r.) ukazało się tłumaczenie ekumeniczne Nowego Testamentu, bowiem obok ks. Gustawa Manitiusa (ewangelik augsburski), ks. Augusta Diehla (ewangelik reformowany) i literata Ludwika Jenikego (ewangelik augsburski) w prace zaangażowani byli katolicy: prof. Józef Przyborowski i prof. Jan Papłoński.

Mimo licznych trudności i represji, począwszy od czasu zaborów, przez zniszczenia w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej, po trudny okres powojennego totalitaryzmu, Towarzystwo Biblijne działało niemal nieprzerwanie (poza czasem obu wojen światowych), wydając i roz­powszechniając Biblię.

Prezentacja Biblii Warszawskiej

Prezentacja Biblii Warszawskiej

W 1937 r. ukazała się Księga Psalmów w tłumaczeniu ks. Jana Szerudy. Trwały też prace nad nowym przekładem Pisma Świętego, utrudnione niestety przez drugą wojnę światową, kiedy to spłonęły wszystkie przygotowane materiały. Dopiero w 1975 r. ukazał się nowy przekład Pisma Świętego, tzw. Biblia Warszawska.

Biblia Warszawska, wydana w 1975 r. Przekład ewangelicki z języków oryginalnych, dokonany przez zespół tłumaczy powołanych przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce). W Kościołach protestanckich Biblia Warszawska jest obecnie najbardziej popularnym tłumaczeniem.

To tłumaczenie jest wśród polskich protestantów najbardziej popularnym i wysoko cenionym przekładem Pisma Świętego. Stanowi – obok katolickiej Biblii Tysiąclecia – filar polskich przekładów Biblii XX w.

W 1991 r. Towarzystwo Biblijne wydało nowe tłumaczenie Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim

Nowy Testament (współczesny przekład), wydany w 1991 r. W tłumaczeniu kierowano się zasadą ekwiwalencji dynamicznej, to znaczy starano się wiernie i dokładnie oddać sens tekstu oryginalnego w języku zrozumiałym dla każdego. Przekładu dokonał międzywyznaniowy zespół tłumaczy.

W 2003 r. Towarzystwo Biblijne wydało Pieśń nad Pieśniami w przekładzie ks. Krzysztofa Bardskiego.

Przekład ekumeniczny

Od 1995 r. z inicjatywy Towarzystwa Biblijnego trwają prace nad ekumenicznym przekładem Pisma Świętego. W 1997 r. ukazały się Ewangelie wg św. Mateusza i wg św. Marka, zaś w 2000 r. Ewangelia wg św. Łukasza. W 2001 r. został wydany Nowy Testament i Psalmy w przekładzie ekumenicznym, zaś w 2003 r. oddzielnie Księga Psalmów.

Przygotowanie tłumaczenia tekstu biblijnego wymaga dużego zaangażowania licznych specjalistów pracujących na co dzień w innych instytucjach, a także niemałych środków finansowych. Dlatego Towarzystwo Biblijne zdecydowało się na wydanie Starego Testamentu w pięciu tomach: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne, Księgi Dydaktyczne, Księgi Prorockie oraz Księgi Deuterokanoniczne. Jako pierwszy ukazał się w październiku 2008 r. tom trzeci, zawierający kanoniczne Księgi Dydaktyczne. W 2011 r. Towarzystwo Biblijne wydało tom piąty z Księgami Deuterokanonicznymi. Tom pierwszy zawierający Pięcioksiąg ukazał się w 2015 r. W 2016 r. ukazał się tom drugi – Księgi Historyczne. Prace redakcyjne nad Księgami Prorockimi trwają.

Biblia Ekumeniczna. W pracach nad tym przekładem biorą udział tłumacze i redaktorzy z Kościołów tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej. W 2001 r. wydany został Nowy Testament (wyd. IV poprawione z 2007 r.). Obecnie trwają prace nad ekumenicznym przekładem Starego Testamentu. W 2008 r. ukazała się jego pierwsza część zawierająca Księgi Dydaktyczne, zaś w 2011 r. wydano tom z Księgami Deuterokanonicznymi. W następnej kolejności ukażą się: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne oraz Księgi Prorockie.

więcej o przekładzie ekumenicznym

Działalność

Towarzystwo Biblijne z Polsce zajmuje się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnieniem Biblii oraz promowaniem jej czytelnictwa. Zadania te realizuje w prowadzonych przez siebie projektach, do których należą m.in. prace nad ekumenicznym przekładem Biblii, prowadzenie księgarni w Warszawie, bezpłatne rozpowszechnianie Biblii w określonych środowiskach (np. wśród dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, więźniów), patronat nad Ekumenicznymi Dniami Biblijnymi, spotkania w szkołach.

 

Więcej o działalności Towarzystwa Biblijnego:

tlumaczenie1 10x15 Tłumaczenie

 

 

 

 

 

drukarnia1 Wydawanie

 

 

 

 

 

dzieci Rozpowszechnianie

 

 

 

 

 

Promowanie