2-9 stycznia

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2-9 stycznia 2017 z powodu inwentaryzacji instytucja będzie nieczynna.

Towarzystwo Biblijne w Polsce

25 stycznia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 stycznia 2017 instytucja będzie czynna od godz. 14.00.

Program o Towarzystwie Biblijnym

uid_1orpgtdb4xytusyiecafsk9kalof3p1_width_148_play_0_pos_3_gs_013 grudnia 2016 r. Redakcja Ekumeniczna Telewizji Polskiej wyemitowała program o Towarzystwie Biblijnym, który był relacją z drugiej części obchodów Jubileuszu 200 lat Towarzystwa.

http://www.tvp.pl/religia/programy-ekumeniczne/programy-redakcji-ekumenicznej/wideo/ida-i-glosza/28062387

Relacja z pierwszej części obchodów była transmitowana 14 czerwca 2016 r.

http://www.tvp.pl/religia/programy-ekumeniczne/programy-redakcji-ekumenicznej/wideo/jego-slowa-nie-przemina/25503382

Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Biblijnego – Koncert Warszawskiej Opery Kameralnej 28 października 2016

28 i 31 października 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 28 i 31 października 2016 księgarnia będzie nieczynna. Serdecznie zapraszamy na nasze uroczystości Jubileuszowe:

28.10.2016, piątek, godz. 18.00 – koncert Warszawskiej Opery Kameralnej, kościół ewangelicko-reformowany, al. Solidarności 74, Warszawa.

29.10.2016, sobota, godz. 16.00
– sesja popularno-naukowa, Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.

30.10.2016, niedziela, godz. 16.30
– dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne, Bazylika Archikatedralna Św. Jana, ul. Świętojańska 8, Warszawa.

Informacja

Towarzystwo Biblijne w Polsce uprzejmie informuje, że w dniach 7-8 czerwca 2016 r. instytucja będzie nieczynna.

Informacja dotycząca praw autorskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce

I. Publikacje Towarzystw Biblijnych – głównie tłumaczenia Biblii wydawane drukiem i na innych nośnikach – są ważnym kapitałem, który powinien być chroniony.

Dlatego Towarzystwo Biblijne w Polsce – kierując się zasadami prawa autorskiego oraz przepisami wewnętrznymi Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych (ZTB) – uprzejmie prosi wszystkich korzystających z tekstów biblijnych, do których Towarzystwo Biblijne ma udoku­men­towane prawa, o przestrzeganie tych praw, a w szczególności o:

– obowiązkowe zamieszczanie informacji dla odbiorcy (czytelnika, słuchacza, widza itp.) o pochodzeniu tekstów biblijnych, cytowanych w wydawanych publikacjach (na stronie redakcyjnej, na okładce płyty, w przypisach itp.);

– pisemne zwracanie się o zgodę Towarzystwa Biblijnego w Polsce na wykraczające poza prawo dozwolonego cytatu wykorzystywanie tekstów Towarzystwa zarówno w publikacjach komercyjnych, jak i przeznaczonych do darmowego rozpowszechniania. Czerpanie bowiem jakichkolwiek korzyści materialnych z utworu – nawet przeka­zywanych następnie na szczytny cel – bez zgody jego twórcy lub wydawcy, jest niezgodne z prawem. Towarzystwo Biblijne zastrzega sobie w takich przypadkach prawo do uzgadniania każdorazowo warunków korzystania z jego praw do poniższych tłumaczeń Biblii i oczekuje, że prawa autorskie Towarzystwa będą respektowane.

II. Do przekładów Biblii, do których prawa autorskie (na podstawie odpowiednich dokumentów) ma Towarzystwo Biblijne w Polsce, należą:

1. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975 wyd. I,

oraz wydania następne, zarówno Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, jak i Towarzystwa Biblijnego w Polsce (jako następcy prawnego). Jest to tzw. Biblia Warszawska, potocznie zwana również „Brytyjką”.

W tym przekładzie ukazywały się również osobno: Ewangelie pojedyncze (św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana), Cztery Ewangelie, Cztery Ewangelie i Psalmy, Księga Psalmów, Nowy Testament, Nowy Testament i Psalmy.

2. Nowy Testament. Nowy przekład na współczesny język polski. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1991.

3. Nowy Testament i Psalmy. Przekład ekumeniczny, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001 (wyd. I i wydania następne).

4. Nowy Testament. Przekład ekumeniczny. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2005 (i kolejne wydania).

5. Pismo Święte Starego Testamentu. Księgi dydaktyczne. Przekład ekumeniczny. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2008.

6. Pismo Święte Starego Testamentu. Księgi deuterokanoniczne. Przekład ekumeniczny. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2012.

7. Pismo Święte Starego Testamentu. Pięcioksiąg. Przekład ekumeniczny. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2014

Dziękujemy za respektowanie praw Towarzystwa

i zachęcamy do współpracy w dziele rozpowszechniania Pisma Świętego!

Kalendarz

kalendarz2016Kalendarz Towarzystwa Biblijnego jest wydawany wspólnie przez Towarzystwa Biblijne w Austrii, Belgii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, na Węgrzech i we Włoszech. Dochód z jego sprzedaży jest przeznaczony na projekty bezpłatnego rozpowszechniania Pisma Świętego.

Kalendarz prezentuje sytuację w dwunastu państwach oraz prowadzone w nich projekty Towarzystw Biblijnych. Każdego miesiąca przedstawiane jest inne państwo. Oprócz tych informacji kalendarz zawiera fotografie i wersety biblijne.

Kalendarz ma format 15 x 21 cm. Można go zamawiać w Towarzystwie Biblijnym od października do grudnia.

Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej

WDHTytuł: Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej

Autorzy: Giovanni Deiana, Ambrogio Spreafico (opr. pol. S. Bazyliański)

Cena: 63 zł

Ilość stron: 229 (podręcznik), 85 (część praktyczna)

Oprawa: miękka

Format: 17 x 24 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 2006 (wyd. II poprawione i uzupełnione)

Nr kat.: WDH

Opis: Przekład włoskiego podręcznika do nauki biblijnego języka hebrajskiego. Na komplet składają się: podręcznik, część praktyczna oraz kaseta ułatwiająca naukę poprawnej wymowy. Podręcznik zawiera 39 lekcji dotyczących fonetyki, morfologii i składni, a także wzory odmian oraz słownik. Każda lekcja dzieli się na dwie części: formułowanie reguł oraz ćwiczenia.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Życie codzienne w czasach Jezusa

zc okTytuł: Życie codzienne w czasach Jezusa

Autorka: Miriam Feinberg Vamosh

Przekład: Małgorzata Platajs

Cena: 35 zł

Ilość stron: 104

Oprawa: twarda

Format: 21,5 x 28 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 2002

Nr kat.: 285

Opis: Aby naprawdę pojąć przesłanie o Jezusie, musimy zrozumieć tło kulturowe, w którym ono powstało. I takie jest zadanie tej książki. Chce ona wypełnić wielowiekową przepaść, która oddziela nas od kultury czasów Jezusa, i sprawić, aby ta kultura stała się przystępna dla wszystkich. Ta książka w możliwie najbardziej naturalny sposób zapoznaje czytelnika ze wszystkimi ważnymi postaciami z czasów Chrystusa i szczegółami ich życia. Rozpoczyna od spraw wielkich, prowadząc do wiosek lub miast z czasów Jezusa, i zmierza ku sprawom małym, przechodząc z ulic do domów, synagog czy rynku, i to takich, jakie były w czasach Jezusa. Daje możliwość spotkania właściciela galilejskiej posiadłości i jego żony, obejrzenia jego gospodarstwa, a nawet zajrzenia do jego rodzinnego grobowca. Ukazuje Jerozolimę jak żywą tym, którzy dołączą do pielgrzymów podążających do świątyni. I jeszcze dużo, dużo więcej.

Żywe, oryginalne ilustracje z życia w czasach Nowego Testamentu, mapy, zdjęcia z Ziemi Świętej oraz najbardziej znaczące znaleziska archeologiczne ostatniego półwiecza przybliżają czasy Jezusa w sposób nowatorski i ciekawy. Jest to książka dla wszystkich, interesująca pod każdym względem.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego