200 LAT TOWARZYSTWA BIBLIJNEGO W POLSCE

siewca zielonyJubileusze są zazwyczaj radosnymi wydarzeniami i chrześcijan skłaniają do wdzięczności przede wszystkim Bogu Wszechmogącemu. Ciesząc się z jubileuszu 200-lecia istnienia i działania Towarzystwa Biblijnego w Polsce, przytaczamy tutaj modlitwę, która towarzyszy nam od początku tego roku i jest odmawiana podczas wszystkich ważnych wydarzeń ekumenicznych, takich jak Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan czy X Zjazd Gnieźnieński. Prosimy też o włączanie jej w tym roku w porządek uroczystości parafialnych, zborowych i ekumenicznych.

 

Panie i Boże nasz,

dziękujemy Ci za to, że nieprzerwanie od dwustu lat prowadzisz Towarzystwo Biblijne w Polsce i błogosławisz tej służbie.

Dziękujemy za ludzi, którzy Towarzystwo Biblijne tworzyli i rozwijali, aby każdy mógł mieć dostęp do Pisma Świętego w ojczystym języku.

Dziękujemy za tłumaczy Biblii na język polski, za redaktorów, drukarzy i korektorów.

Dziękujemy za wszystkich, którzy modlą się i działają, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie.

Dobry Boże, błogosław siew Twojego Słowa w naszym kraju i spraw, aby ludzie sięgali po Biblię, czytali ją i żyli według Twoich wskazówek.

Prosimy Cię o to w imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela. Amen.

 

Mija właśnie 200 lat od chwili, kiedy w roku 1816 przybył z Londynu do Warszawy przedstawiciel Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (BiZTB), Robert Pinkerton, by zainicjować działalność Towarzystwa Biblijnego w Polsce (TBwP). Przygotowania do tego wydarzenia trwały od kilku lat, a BiZTB drukowało już Biblię w języku polskim, bowiem w społeczeństwie był ogromny brak Pisma Świętego. Wśród członków-za­ło­ży­cie­li TBwP było wielu przedstawicieli polskiego życia religijnego, kulturalnego i społecznego. Reprezentowali oni zarówno Kościół rzymskokatolicki, jak i Kościoły ewangelickie. Prezesem został książę Adam Jerzy Czartoryski.

Od tego czasu Towarzystwo Biblijne spełnia na ziemiach polskich swoje zadanie, polegające na tłumaczeniu Pisma Świętego, wydawaniu różnych jego przekładów oraz rozpowszechnianiu go i zachęcaniu do jego czytania w jak najszerszych kręgach polskiego społeczeństwa.

Cieszymy się, że Towarzystwo Biblijne w Polsce, założone jako organizacja międzywyznaniowa, potem przez dziesięciolecia uchodzące za protestancką, powróciło na początku lat 90. XX w. do pełnego ekumenicznego wymiaru i odtąd współpracują w nim Kościoły różnych tradycji chrześcijańskich. Chcemy obchodzić ten jubileusz wraz z  naszymi PT Klientami, Przyjaciółmi, Sympatykami i Współpracownikami w różnych płaszczyznach, dziękując za modlitewne, intelektualne i materialne wspieranie naszej misji.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz