Kalendarz

kalendarz2016Kalendarz Towarzystwa Biblijnego jest wydawany wspólnie przez Towarzystwa Biblijne w Austrii, Belgii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, na Węgrzech i we Włoszech. Dochód z jego sprzedaży jest przeznaczony na projekty bezpłatnego rozpowszechniania Pisma Świętego.

Kalendarz prezentuje sytuację w dwunastu państwach oraz prowadzone w nich projekty Towarzystw Biblijnych. Każdego miesiąca przedstawiane jest inne państwo. Oprócz tych informacji kalendarz zawiera fotografie i wersety biblijne.

Kalendarz ma format 15 x 21 cm. Można go zamawiać w Towarzystwie Biblijnym od października do grudnia.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz