Promowanie

Towarzystwo Biblijne w Polsce prowadzi różnorodne działania na rzecz promowania czytelnictwa Biblii, zapoznawania z jej tekstami i zachęcania do życia zgodnego ze Słowem Bożym.

Prezentacje

Towarzystwo Biblijne organizuje w szkołach, parafiach, zborach i innych miejscach prezentacje na temat Biblii. Uczestnicy tych spotkań mogą zapoznać się z historią Pisma Świętego, jego przekładów oraz działalnością Towarzystwa Biblijnego.

Ekumeniczne Dni Biblijne

Od lat 90. Towarzystwo Biblijne w Polsce patronuje Ekumenicznym Dniom Biblijnym, które mają miejsce co roku w maju. Z tej okazji organizowane są nabożeństwa, imprezy, koncerty, konferencje, spotkania, maratony biblijne, które mają za zadanie przypomnieć o znaczeniu i wadze Pisma Świętego w życiu człowieka. Każdego roku jeden z Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego przygotowuje Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne.

W obchody Ekumenicznych Dni Biblijnych wpisuje się Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii – impreza plenerowa organizowana przez Towarzystwo Biblijne od 2008 r., podczas której promowane jest Pismo Święte poprzez koncerty, spektakle, czytania etc.

Obecność w mediach

Towarzystwo Biblijne stara się też dotrzeć do masowego odbiorcy. Redakcja ekumeniczna Telewizji Polskiej raz w roku przygotowuje program we współpracy w Towarzystwem Biblijnym. Dotychczas powstały programy m.in. o przekładzie ekumenicznym Pisma Świętego, języku biblijnym, Biblii jako podręczniku życia czy projekcie „Biblia w każdej więziennej celi”.

Towarzystwo Biblijne jest obecne także w radiu. Rozgłośnie transmitują nabożeństwa Ekumenicznych Dni Biblijnych, nadają relacje z Warszawskiego Ekumenicznego Święta Biblii, przeprowadzają wywiady z pracownikami Towarzystwa.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz