Towarzystwo Biblijne proponuje spotkania o Biblii!

Przybliżanie Słowa Bożego współczesnemu człowiekowi, zwłaszcza młodemu, nie może być sprawą obojętną dla chrześcijan w czasach ogólnego upadku autorytetów i komercjalizacji życia. Towarzystwo Biblijne w Polsce od kilku lat aktywnie uczestniczy w spotkaniach, których celem jest przybliżanie Pisma Świętego i jego znaczenia dla życia każdego człowieka. Spotkania inicjowane są przez różne gremia parafialne, ekumeniczne oraz szkoły.

Tematem spotkań jest Biblia:

 • historia jej przekładów
 • jej znaczenie dla chrześcijan
 • jej znaczenie dla kultury i języka polskiego
 • aktualność Słowa Bożego we współczesnym świecie
 • działalność i misja Towarzystw Biblijnych

Tematy spotkań są prezentowane w sposób uwzględniający:

 • wiek słuchaczy (szkoła podstawowa I-III i IV-VI, gimnazjum, liceum…)
 • przynależność wyznaniową słuchaczy (spotkania parafialne lub ekumeniczne)
 • specyfikę grupy (np. koło seniorów, koło pań, grupa młodzieżowa, studenci etc.)

Czas spotkania jest ustalany indywidualnie, dla szkół przewidujemy jednak minimum jedną godzinę lekcyjną (dla szkół podstawowych nie więcej, jednak dla szkół średnich dobrze jest mieć do dyspozycji dwie godziny).

Spotkanie ze starszą młodzieżą lub dorosłymi składa się zwykle z:

 • krótkiego wstępu (ok. 5 min.)
 • prezentacji multimedialnej (ok. 20-35 min.)
 • dyskusji (ok. 20 min.)
 • oglądania wystawy (ok. 20 min.)

Spotkaniu towarzyszy bowiem wystawa różnych wydań Biblii. Długość spotkania zależy oczywiście od miejscowych zwyczajów i możliwości.

Towarzystwo Biblijne uczestniczy również w organizowanych lokalnie Dniach lub Świętach Biblii, czy niedzielnych nabożeństwach (możliwe podzielenie się z uczestnikami refleksją na ustalony temat).

Na życzenie parafii możemy również zorganizować stoisko i sprzedaż wydawnictw.

Spotkania mogą być jedno- lub kilkudniowe, np. w piątek spotkanie w szkole, w sobotę w parafii, w niedzielę natomiast podczas nabożeństwa i po nim.

W miejscach, gdzie panuje dobra atmosfera ekumeniczna, gdzie zgodnie współpracują przedstawiciele kilku różnych wyznań, spotkania takie są możliwe do zorganizowania np. w salach miejskich, muzeach, czy właśnie szkołach. Możliwe są też spotkania w jednej z parafii, organizowane dla chrześcijan z różnych parafii sąsiednich.

Koszty

Spotkania Towarzystwo Biblijne organizuje bezpłatnie, jednak prosi – o ile to możliwe – o zwrot kosztów podróży, a także modlitewne i materialne wspieranie projektów bezpłatnego rozpowszechniania Biblii.

Kontakt: tb(at)tb.org.pl

Terminy do uzgodnienia

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz