Środki z 1,5% podatku zostaną przeznaczone na nieodpłatne przekazywanie Pisma Świętego.

KRS 0001066002

Rozlicz online lub pobierz program z linkiem

Przejdź

Rozlicz przez Twój e-PIT

Przejdź

Kto może przekazać 1,5% podatku?

Każdego roku miliony Polaków składają zeznania podatkowe. Każdy z nich może przekazać 1,5% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP). Nie jest to skomplikowane, a w ten sposób szybko i łatwo pomaga się tym, którzy potrzebują wsparcia. Podatnik nie jest obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

Mechanizm przekazywania 1,5% podatku polega na tym, że część podatku, który wynika z deklaracji PIT nie trafia do budżetu państwa, ale na rzecz wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego.

1,5% podatku przekazać mogą podatnicy:

 • którzy rozliczają podatek od osób fizycznych,
 • opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • objęci 19% podatkiem liniowym,
 • uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych,
 • emeryci i renciści, których rozlicza ZUS – na formularzu PIT-OP.

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego, a chcesz przekazać 1,5% podatku na rzecz Towarzystwa Biblijnego w Polsce, wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia 2024 roku.

Chcesz przekazać swoje 1,5% Towarzystwu Biblijnemu w Polsce? Dowiedz się, jak to zrobić!

Jak to zrobić?

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest organizacją pożytku publicznego (OPP), zatem każdy podatnik może przekazać nam swoje 1,5% podatku dochodowego wpisując w deklaracji podatkowej numer KRS 0001066002

Rozliczam się online

Przejdź

Jestem emerytem/rencistą i chcę przekazać 1,5% podatku

Przejdź

Rozliczam się tradycyjnie

Przejdź

Dlaczego Twoja pomoc jest tak ważna?

Coraz więcej osób szuka duchowego wsparcia. A Biblia to bezcenny drogowskaz dla wszystkich ludzi. Daje odpowiedzi na wiele pytań – zarówno tych fundamentalnych, jak również dotyczących spraw codziennych. Dlatego tak ważne jest dotarcie do osób, które są w potrzebie.

Towarzystwo Biblijne w Polsce służy wszystkim ludziom zainteresowanym Biblią – tym, którym doskwiera głód Słowa Bożego. Dzięki wsparciu naszych Darczyńców możemy docierać do tych osób i przekazywać im Biblie, aby znaleźli w niej odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz przezwyciężali trudności życiowe.

Dzięki 1,5% podatku, które otrzymujemy od naszych Darczyńców:

 • Docieramy ze Słowem Bożym do dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów, aby mogli otrzymać swój własny egzemplarz Biblii.
 • Przekazujemy za pośrednictwem kapelanów więziennych Biblie lub jej części (Nowy Testament, pojedyncze Ewangelie itp.), jako dary dla osadzonych, którzy potrzebują wsparcia duchowego.
 • Docieramy z naszą misją poprzez różne spotkania edukacyjne, aby zainteresowane osoby mogły dowiedzieć się więcej o Biblii.
 • Ze wsparciem naszych Darczyńców chcemy docierać do jeszcze większej liczby osób potrzebujących ukojenia w Słowie Bożym.

Liczy się każda kwota, za którą z całego serca DZIĘKUJEMY!

DZIĘKUJEMY ZA TWOJE WSPARCIE!

Rozliczam się online – usługa Twój e-PIT

Jeżeli wybierasz rozliczenie roczne online, korzystając z usługi Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl, w przygotowanym dla niego zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, którą wybrałeś w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazano cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie uwzględniony w przygotowanym zeznaniu.

WAŻNA INFORMACJA – W każdym roku podatnik może zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Możesz sprawdzić rejestr OPP na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności  https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Wybierając Towarzystwo Biblijne w Polsce wspierasz nasze działania na rzecz rozpowszechniania Pisma Świętego oraz pomocy ludziom w poznawaniu działania Słowa Bożego.

Rozlicz się online korzystając z platformy PITax

Skorzystaj z naszego formularza PIT*
*Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
  Formularze PIT wypełnione w systemie PITax.pl online są od razu przesyłane do Ministerstwa Finansów, a Ty otrzymasz urzędowe poświadczenie odbioru.
**Dowiedz się więcej o rozliczeniu PIT https://www.podatki.gov.pl/pit/

Rozlicz PIT za 2024 rok online

Rozliczenie tradycyjne

Chcesz rozliczyć PIT w sposób tradycyjny i przekazać 1,5% podatku – nic prostszego! Na formularzu PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 w pozycji „Numer KRS” trzeba wskazać numer KRS 0001066002 i następnie wpisać kwotę 1,5% zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z ustawą o PIT deklarację podatkową złóż w swoim urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego.

Krótka instrukcja dla deklaracji podatkowej PIT-37:

 • w pozycji 147 deklaracji wpisz numer KRS 0001066002
 • w pozycji 148 wpisz kwotę
 • w pozycji 150 zaznacz X – dzięki temu będziemy mogli wysłać Ci podziękowania za przekazanie X kwoty podatku

Jesteś emerytem lub rencistą – sprawdź, jak możesz przekazać 1,5% swojego podatku.

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i rozlicza Cię organ rentowy – bo nie uzyskujesz innych dochodów niż te z emerytury lub renty – nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Natomiast jeśli chcesz przekazać 1,5% podatku na rzecz Towarzystwa Biblijnego w Polsce, musisz złożyć do urzędu oświadczenie PIT-OP.

PIT-OP składa się tak jak każde inne zeznanie podatkowe, w terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • w formie papierowej – formularz PIT-OP należy wysłać pocztą lub zanieść do swojego urzędu Skarbowego. Można go pobrać TUTAJ https://www.gov.pl/web/finanse/pit-op 
 • w formie elektronicznej – za pomocą usługi takiej jak Twój e-PIT od Ministerstwa Finansów elektronicznie z podaniem danych uwierzytelniających lub z wykorzystaniem e-podpisu.

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i rozliczasz się samodzielnie: możesz wskazać OPP, której chcesz przekazać swoje 1,5% podatku. Dotyczy to osób, które:

 • w roku podatkowym uzyskały inne dochody niż emerytura lub renta np. ze stosunku pracy;
 • chcą skorzystać z szeregu ulg i odliczeń;
 • rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub w charakterze osoby samotnie wychowującej dziecko

W powyższych przypadkach nie trzeba składać dodatkowego oświadczenia PIT-OP, a jedynie w rozliczeniu podatkowym wpisać numer KRS 0001066002 i kwotę odpisu 1,5% podatku.

*W tym miejscu znajdziesz formularze PIT do druku – https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ 

Jak możesz nas wspierać, jeśli nie rozliczasz podatku PIT?

Jeśli nie ciąży na Tobie obowiązek składania PIT-u, możesz nas wspierać cały rok. Twoja pomoc materialna i niematerialna w realizacji naszej misji jest nieoceniona.

Dziękujemy za:

Santander 30 1090 1870 0000 0001 4759 6520 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”.

Każdy rodzaj wsparcia jest dla nas bardzo ważny, za co z góry serdecznie dziękujemy.