Cieszymy się, że tu jesteś i chcesz dowiedzieć się czym zajmuje się Towarzystwo Biblijne w Polsce. Dzięki ludziom dobrej woli, możemy docierać do wszystkich, którzy szukają wskazówek i odpowiedzi na pytanie o lepsze życie.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Pisma Świętego. Mottem jej działalności są słowa Jezusa zapisane w Ewangelii według św. Mateusza: „Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą” (Mt 24,35), zaś symbolem postać siewcy z trzynastego rozdziału tej samej Ewangelii.

Towarzystwo Biblijne w Polsce służy chrześcijanom oraz Kościołom i organizacjom chrześcijańskim, jak również wszystkim ludziom, którzy interesują się Biblią. Towarzystwo Biblijne współpracuje z Kościołami, ale nie jest związane z żadnym wyznaniem. Zrzeszając jedenaście Kościołów członkowskich, reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie w Polsce, stanowi najbardziej ekumeniczne gremium w naszym kraju.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest członkiem stowarzyszonym Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych – międzynarodowej wspólnoty zrzeszającej 152 krajowych Towarzystw Biblijnych działających w ponad 200 krajach w celu konsultacji, wzajemnej pomocy i działania na rzecz wspólnego zadania, jakim jest rozpowszechnianie Pisma Świętego.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest także członkiem stowarzyszonym Polskiej Rady Ekumenicznej.

Najwyższym organem Towarzystwa Biblijnego w Polsce jest Komitet Krajowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa oraz jego Dyrektor Generalny.