Biblia dla dzieci i młodzieży

Bóg chce przemawiać do każdego serca. Dlatego naszym pragnieniem jest docierać ze Słowem Bożym do każdego, kto tego potrzebuje – a szczególnie do dzieci i młodzieży, aby dać im wiarę w drugiego człowieka.

Towarzystwo Biblijne w Polsce stworzyło projekt „Biblia dla dzieci i młodzieży”, którego celem jest zapewnienie młodym ludziom własnego egzemplarza Pisma Świętego.

Dzięki naszym działaniom młodzi ludzie będą mogli zapoznać się z Biblią, jako księgą, która jest dziedzictwem kulturowym, a nie tylko książką, która przekazuje wartości religijne i etyczne.

Organizujemy spotkania w parafiach lub szkołach, gdzie na zajęciach religii, historii oraz języka polskiego, zapoznajemy młodzież z historią Pisma Świętego, przekładów biblijnych oraz działalnością Towarzystwa Biblijnego. Uczestnicy tych spotkań otrzymują bezpłatnie Biblię, jej części lub literaturę biblijną.

Ten projekt wspierają darczyńcy, którzy tak jak my wierzą, że Słowo Boże pomoże dzieciom przejść przez życie z miłością w sercu i dobrem, które niesie za sobą przesłanie biblijne.

POMAGAM