Osoby niewidome i niedowidzące muszą na co dzień borykać się z wieloma przeszkodami. Jedną z nich jest swobodny dostęp do literatury. Towarzystwo Biblijne stara się wyjść naprzeciw potrzebom tych osób, przekazując im bezpłatnie księgi biblijne w alfabecie Braille’a lub w formie audiobooków.