otwarta Biblia

Biblia niejedno ma imię. Istnieje wiele przekładów Biblii, ale tylko jeden, który łączy wszystkich chrześcijan – to Biblia Ekumeniczna. Jej pełna nazwa to „Biblia Ekumeniczna. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z księgami deuterokanonicznymi”. Z tego wpisu dowiesz się, co to jest Biblia Ekumeniczna i jak doszło do jej powstania.

Biblia Ekumeniczna jest wspaniałą księgą, która łączy chrześcijan różnych wyznań. Do jej powstania, z inicjatywy Towarzystwa Biblijnego w Polsce, przystąpili wybitni bibliści różnych wyzwań. Po 22 latach pracy zakończono i przekazano wiernym ekumeniczny przekład całego Pisma Świętego. Wydanie jednotomowe z księgami deuterokanonicznymi zapisano na ponad 2400 stronach. Dostępne są dwa wydania z księgami deuterokanonicznymi i bez nich.

Nowy Testament wraz z Księgą Psalmów

W 2001 roku, ukazał się Nowy Testament wraz z Księgą Psalmów. Pomysł na jego powstanie zrodził się w Towarzystwie Biblijnym w Polsce, a postulowany był przez Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego. Było to niezwykłe wydarzenie z punktu widzenia polskiej kultury i języka polskiego, ponieważ zbliżyło chrześcijan, dla których Biblia to nie tylko księga, a przede wszystkim żywe Słowa Boga.

Jak powstała Biblia Ekumeniczna? tłumacze Biblii

Dzięki zespołowi kilkudziesięciu tłumaczy należących do Kościołów: Rzymskokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowego, Adwentystów Dnia Siódmego, Chrystusowego w RP, powstała Biblia Ekumeniczna. W pracy nad nowym przekładem brali więc udział katolicy, prawosławni oraz protestanci różnych nurtów – od luteran po adwentystów. Początkowo próbowano tłumaczyć tekst biblijny zespołowo, werset po wersecie, ale taki tryb pracy okazał się zbyt wymagający. Ostatecznie poszczególne księgi tłumaczyli pojedynczy bibliści, a wyniki ich pracy były weryfikowane i poprawiane przez zespół redakcyjny. W przypadku wątpliwości uzgadniano wersję po akceptacji wszystkich przedstawicieli kościołów.

Czym różni się tłumaczenie ekumeniczne od innych przekładów Biblii?

Biblia Ekumeniczna jest wynikiem wieloletniej pracy wybitnych teologów. Choć księga jest jedna, to poszczególne wyznania interpretowały ją inaczej. Każdy przekład Biblii z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) jest interpretacją teologów tłumaczy. To ich wiedza historyczna i wzajemne polemiki sprawiły, że teksty się różniły. Nie było łatwo pogodzić wszystkich racji w jednej wersji. Przykładowo, nie wszyscy zgadzali się, co do liczby ksiąg Starego Testamentu. Protestanci nie uznawali kanoniczności 7 tzw. ksiąg deuterokanonicznych, traktując je jako apokryfy. Natomiast w kanonie prawosławnym wliczało się do Starego Testamentu między innymi 3. Księgę Machabejską, która nie jest znana katolikom.

Praca naukowców nad krytyką tekstu biblijnego sprawiła, że teraz jesteśmy bliżej tekstów oryginalnych niż kiedykolwiek wcześniej. Łagodząca sporne tłumaczenia Biblia Ekumeniczna zawiera księgi Starego Testamentu, które uznawane są przez Kościół katolicki i prawosławny za kanoniczne. Cechą unikatową Biblii Ekumenicznej jest to, że odpowiadają za nią wszystkie liczące się kościoły chrześcijańskie w Polsce.