Biblia w każdej więziennej celi

Nikt z nas nie jest z zły natury. Każdy człowiek rodzi się z bożym błogosławieństwem. Czasami zdarza się, że ktoś przekracza bardzo cienką granicę moralności i wkracza na złą drogę.

Mając to na uwadze, Towarzystwo Biblijne w Polsce zainicjowało projekt „Biblia w każdej więziennej celi” z którym chcemy docierać do osadzonych, dając im nadzieję na lepsze jutro.

W Polsce, w 157 zakładach karnych i aresztach śledczych, przebywają tysiące osadzonych. Wśród nich jest ponad 2 tys. kobiet. Opiekę duszpasterską nad wszystkimi więźniami sprawują kapelani więzienni różnych wyznań. Za ich pośrednictwem Towarzystwo Biblijne w Polsce przekazuje Biblie lub jej części (Nowy Testament, pojedyncze Ewangelie itp.), jako dary dla osadzonych, którzy chcą posiadać własny egzemplarz, aby mogli w każdej chwili zacząć czytać Słowo Boże.

Wiemy, że modlitwa i rozważanie Pisma Świętego skłaniają do refleksji nad własnym życiem i odgrywają istotną rolę w procesie resocjalizacji. Doświadczenia duchownych, pracujących wśród więźniów potwierdzają celowość prowadzonego przez Towarzystwo Biblijne projektu. Ale jest on możliwy tylko dzięki ofiarności darczyńców.

Każdy może być darczyńcą i wspierać nasze działania na rzecz osób osadzonych. Pomóżmy im wrócić na właściwą drogę i trwać w wierze.

POMAGAM