28 i 31 października 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 28 i 31 października 2016 księgarnia będzie nieczynna. Serdecznie zapraszamy na nasze uroczystości Jubileuszowe:

28.10.2016, piątek, godz. 18.00 – koncert Warszawskiej Opery Kameralnej, kościół ewangelicko-reformowany, al. Solidarności 74, Warszawa.

29.10.2016, sobota, godz. 16.00
– sesja popularno-naukowa, Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.

30.10.2016, niedziela, godz. 16.30
– dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne, Bazylika Archikatedralna Św. Jana, ul. Świętojańska 8, Warszawa.

Informacja

Towarzystwo Biblijne w Polsce uprzejmie informuje, że w dniach 7-8 czerwca 2016 r. instytucja będzie nieczynna.

Informacja dotycząca praw autorskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce

I. Publikacje Towarzystw Biblijnych – głównie tłumaczenia Biblii wydawane drukiem i na innych nośnikach – są ważnym kapitałem, który powinien być chroniony.

Dlatego Towarzystwo Biblijne w Polsce – kierując się zasadami prawa autorskiego oraz przepisami wewnętrznymi Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych (ZTB) – uprzejmie prosi wszystkich korzystających z tekstów biblijnych, do których Towarzystwo Biblijne ma udoku­men­towane prawa, o przestrzeganie tych praw, a w szczególności o:

– obowiązkowe zamieszczanie informacji dla odbiorcy (czytelnika, słuchacza, widza itp.) o pochodzeniu tekstów biblijnych, cytowanych w wydawanych publikacjach (na stronie redakcyjnej, na okładce płyty, w przypisach itp.);

– pisemne zwracanie się o zgodę Towarzystwa Biblijnego w Polsce na wykraczające poza prawo dozwolonego cytatu wykorzystywanie tekstów Towarzystwa zarówno w publikacjach komercyjnych, jak i przeznaczonych do darmowego rozpowszechniania. Czerpanie bowiem jakichkolwiek korzyści materialnych z utworu – nawet przeka­zywanych następnie na szczytny cel – bez zgody jego twórcy lub wydawcy, jest niezgodne z prawem. Towarzystwo Biblijne zastrzega sobie w takich przypadkach prawo do uzgadniania każdorazowo warunków korzystania z jego praw do poniższych tłumaczeń Biblii i oczekuje, że prawa autorskie Towarzystwa będą respektowane.

II. Do przekładów Biblii, do których prawa autorskie (na podstawie odpowiednich dokumentów) ma Towarzystwo Biblijne w Polsce, należą:

1. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975 wyd. I,

oraz wydania następne, zarówno Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, jak i Towarzystwa Biblijnego w Polsce (jako następcy prawnego). Jest to tzw. Biblia Warszawska, potocznie zwana również „Brytyjką”.

W tym przekładzie ukazywały się również osobno: Ewangelie pojedyncze (św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana), Cztery Ewangelie, Cztery Ewangelie i Psalmy, Księga Psalmów, Nowy Testament, Nowy Testament i Psalmy.

2. Nowy Testament. Nowy przekład na współczesny język polski. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1991.

3. Nowy Testament i Psalmy. Przekład ekumeniczny, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001 (wyd. I i wydania następne).

4. Nowy Testament. Przekład ekumeniczny. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2005 (i kolejne wydania).

5. Pismo Święte Starego Testamentu. Księgi dydaktyczne. Przekład ekumeniczny. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2008.

6. Pismo Święte Starego Testamentu. Księgi deuterokanoniczne. Przekład ekumeniczny. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2012.

7. Pismo Święte Starego Testamentu. Pięcioksiąg. Przekład ekumeniczny. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2014

8. Biblia Ekumeniczna to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z księgami deuterokanonicznymi, Warszawa 2017

9. Biblia Ekumeniczna to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu bez ksiąg deuterokanonicznych, Warszawa 2017

Dziękujemy za respektowanie praw Towarzystwa

i zachęcamy do współpracy w dziele rozpowszechniania Pisma Świętego!

Kalendarz

kalendarz2016Kalendarz Towarzystwa Biblijnego jest wydawany wspólnie przez Towarzystwa Biblijne w Austrii, Belgii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, na Węgrzech i we Włoszech. Dochód z jego sprzedaży jest przeznaczony na projekty bezpłatnego rozpowszechniania Pisma Świętego.

Kalendarz prezentuje sytuację w dwunastu państwach oraz prowadzone w nich projekty Towarzystw Biblijnych. Każdego miesiąca przedstawiane jest inne państwo. Oprócz tych informacji kalendarz zawiera fotografie i wersety biblijne.

Kalendarz ma format 15 x 21 cm. Można go zamawiać w Towarzystwie Biblijnym od października do grudnia.

Życie codzienne w czasach Jezusa

zc okTytuł: Życie codzienne w czasach Jezusa

Autorka: Miriam Feinberg Vamosh

Przekład: Małgorzata Platajs

Cena: 35 zł

Ilość stron: 104

Oprawa: twarda

Format: 21,5 x 28 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 2002

Nr kat.: 285

Opis: Aby naprawdę pojąć przesłanie o Jezusie, musimy zrozumieć tło kulturowe, w którym ono powstało. I takie jest zadanie tej książki. Chce ona wypełnić wielowiekową przepaść, która oddziela nas od kultury czasów Jezusa, i sprawić, aby ta kultura stała się przystępna dla wszystkich. Ta książka w możliwie najbardziej naturalny sposób zapoznaje czytelnika ze wszystkimi ważnymi postaciami z czasów Chrystusa i szczegółami ich życia. Rozpoczyna od spraw wielkich, prowadząc do wiosek lub miast z czasów Jezusa, i zmierza ku sprawom małym, przechodząc z ulic do domów, synagog czy rynku, i to takich, jakie były w czasach Jezusa. Daje możliwość spotkania właściciela galilejskiej posiadłości i jego żony, obejrzenia jego gospodarstwa, a nawet zajrzenia do jego rodzinnego grobowca. Ukazuje Jerozolimę jak żywą tym, którzy dołączą do pielgrzymów podążających do świątyni. I jeszcze dużo, dużo więcej.

Żywe, oryginalne ilustracje z życia w czasach Nowego Testamentu, mapy, zdjęcia z Ziemi Świętej oraz najbardziej znaczące znaleziska archeologiczne ostatniego półwiecza przybliżają czasy Jezusa w sposób nowatorski i ciekawy. Jest to książka dla wszystkich, interesująca pod każdym względem.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Atlas Biblijny

AB 100Tytuł: Atlas Biblijny

Autor: John Strange (projekt i opracowanie), Ulla Bergquist (rysunki map)

Przekład i opracowanie wydania polskiego: Małgorzata Platajs, ks. Waldemar Preiss

Cena: 15 zł

Ilość stron: 64

Oprawa: twarda

Format: 21 x 26 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 1995

Nr kat.: AB100

Opis: Atlas zawiera 71 map geograficznych, historycznych oraz biblijno-historycznych, a także plany występujących w Biblii miast oraz świątyń Salomona i Heroda. Mapy opatrzone są odpowiednimi komentarzami oraz odnośnikami do tekstów biblijnych opisujących ilustrowane wydarzenia.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Ewangelia Łukasza w siedmiu językach

662ŁTytuł: Ewangelia według św. Łukasza. Przekład ekumeniczny na język współczesny

Cena: 10 zł

Oprawa: miękka karton

Format: 11 x 16 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 2000

Nr kat.: 662Ł

Opis: Ewangelia Łukasza w siedmiu językach. W wydaniu wykorzystano następujące przekłady biblijne: polski – Przekład ekumeniczny, włoski – Traduzione interconfessionale in lingua corrente, niemiecki – Die Gute Nachricht, angielski – Today’s English Version, hiszpański – Dios Habla Hoy, francuski – Français courant, rosyjski – przekład synodalny.

Polski przekład jest współczesnym przekładem z języka greckiego. Został opracowany przez tłumaczy i redaktorów z jedenastu Kościołów tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej. Koordynatorem prac było Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Przekład dokonany zgodnie z „Wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii”, opracowanymi wspólnie w 1987 r. przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan oraz Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. Podstawą tłumaczenia był tekst grecki (wydanie krytyczne „The Greek New Testament”, ed. K. Aland, C.M. Martini, B.M. Metzger, Stuttgart 1994), zaś naczelną zasadą – wierność oryginałowi.

Wydanie jednoszpaltowe.

więcej o ekumenicznym przekładzie Biblii

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Ewangelia Marka w pięciu językach

Ewangelia Marka w pięciu językach wydana z okazji Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce od 15 do 20 sierpnia 2000 r. w Rzymie. Wydanie zawiera następujące przekłady ewangelii Marka:

 • włoski – Parola del Signore, il Nuovo Testamento. Traduzione interconfessionale in lingua corrente
 • angielski – Today’s English Version, second edition
 • francuski – Traduction de la Bible en français courant révisée
 • hiszpański – Dios Habla Hoy
 • polski – Przekład ekumeniczny

Wydanie jednoszpaltowe, kolejne przekłady są ułożone jeden po drugim.

Ewangelia Marka w dziewięciu językach

Ewangelia Marka w dziewięciu językach wydana w ramach międzynarodowego projektu „Missio Metropolis 2012”. Wydanie zawiera następujące przekłady ewangelii Marka:

 • kataloński
 • niemiecki – Gute Nachricht Bibel
 • angielski – Good News Translation, second edition
 • francuski – Traduction de la Bible en français courant revise
 • chorwacki – przekład: Ivan Šarić
 • włoski – Parola del Signore, il Nuovo Testamento. Traduzione interconfessionale in lingua corrente
 • węgierski – Újszövetségi Szentírás a Káldi-féle szentírásfordítás nyelvében megújítva, javítva a Neovulgáta alapján
 • polski – Przekład ekumeniczny
 • portugalski – Bíblia para todos. Traduçao Interconfessional

Wydanie jednoszpaltowe, kolejne przekłady są ułożone jeden po drugim.

Ewangelia Marka w siedmiu językach

Ewangelia Marka w siedmiu językach wydana z okazji XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które miały miejsce od 10 do 26 lutego 2006 r. w Turynie. Wydanie zawiera następujące przekłady ewangelii Marka:

 • włoski – Parola del Signore, il Nuovo Testamento. Traduzione interconfessionale in lingua corrente
 • angielski – Good News Translation, second edition
 • niemiecki – Gute Nachricht Bibel
 • francuski – Traduction de la Bible en français courant révisée
 • hiszpański – Dios Habla Hoy
 • polski – Przekład ekumeniczny
 • japoński

Wydanie jednoszpaltowe, kolejne przekłady są ułożone jeden po drugim.