Wydawanie

drukarnia1Towarzystwo Biblijne w Polsce od początku swojego istnienia prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Obecnie wydaje dwa przekłady Biblii. Są to:

W przeszłości wydało również inne przekłady:

Publikowało też wydania dwu- lub wielojęzyczne:

Aby przybliżyć treści biblijne jak najszerszemu kręgowi czytelników, Towarzystwo Biblijne wydaje Biblie i jej części na papierze w różnych formatach, w alfabecie Braille’a, a także na płytach w formie audiobooków.

Ponadto publikuje pozycje z zakresu biblistyki czy literatury popularyzującej wiedzę o Biblii:

W ramach promocji czytelnictwa Biblii Towarzystwo Biblijne wydaje co roku kalendarz i „Plan czytania Biblii”.

 

Pełna oferta w naszej księgarni internetowej [link]

Rozpowszechnianie

Towarzystwo Biblijne w Polsce stara się dotrzeć z Biblią do jak najszerszego grona czytelników. W tym celu prowadzi swoją księgarnię oraz realizuje specjalne projekty bezpłatnego rozpowszechniania Biblii.

Sprzedaż

W centrum Warszawy działa księgarnia Towarzystwa Biblijnego. Oferuje ona szeroki przekrój różnych przekładów biblijnych, a także literaturę na temat Biblii – naukową, popularno-naukową, a także przeznaczoną dla dzieci.

W księgarni czytelnik zaopatrzy się we wszystkie ważniejsze polskie przekłady Biblii. Jest to też jedyne miejsce w naszym kraju oferujące wydania Biblii w kilkudziesięciu językach – zarówno współczesnych, jak i starożytnych.

Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat Biblii również znajdą coś dla siebie. Księgarnia oferuje literaturę biblistyczną, atlasy, słowniki, leksykony, a także książki popularyzujące wiedzę biblijną.

Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych. Przeznaczony jest dla nich specjalny dział w księgarni. Można tam znaleźć literaturę biblijną, przygotowaną w formie przystępnej dla dzieci w różnym wieku.

Księgarnia, obok stacjonarnej, prowadzi również sprzedaż wysyłkową. Współpracuje z wieloma księgarniami, hurtowniami, a także parafiami i zborami. Obsługa księgarni udzieli wszelkich informacji na temat asortymentu oraz doradzi w zakupie odpowiedniej pozycji.

Rozpowszechnianie bezpłatne

Zadaniem Towarzystw Biblijnych jest też rozpowszechnianie Biblii wśród ludzi, którzy z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na jej zakup. Dla tych środowisk Towarzystwo Biblijne w Polsce we współpracy z różnymi Kościołami i organizacjami prowadzi projekty bezpłatnego rozpowszechniania Pisma Świętego, m.in. w szkołach, więzieniach, domach opieki, wśród osób niewidomych i niedowidzących. Realizacja tych projektów jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu znających wartość Pisma Świętego różnych organizacji i osób prywatnych z kraju i zagranicy.

W ramach bezpłatnego rozpowszechniania Biblii Towarzystwo Biblijne prowadzi następujące projekty:

Biblia dla osób niewidomych i niedowidzących

braille-2Osoby niewidome i niedowidzące muszą na co dzień borykać się z wieloma przeszkodami. Jedną z nich jest swobodny dostęp do literatury. Towarzystwo Biblijne stara się wyjść naprzeciw potrzebom tych osób, przekazując im bezpłatnie księgi biblijne w alfabecie Braille’a lub w formie audiobooków.

Tłumaczenie

tlumaczenie1 10x15Teksty biblijne były pisane 2-3 tys. lat temu po hebrajsku, aramejsku i grecku. Aby mogły być dzisiaj dostępne i zrozumiałe dla jak największego grona czytelników, potrzebne są tłumaczenia na współczesne języki narodowe.

Już od XVI w. istniały polskie przekłady Pisma Świętego, które Towarzystwo postanowiło wydawać. Jako organizacja międzywyznaniowa zaopatrywało ono katolików w Biblię w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka (z 1599 r.), ewangelików zaś w Biblię Gdańską (z 1632 r.).

Pierwszy wydany przez Towarzystwo nakład Biblii liczył 10 tys. egzemplarzy Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka. Było to możliwe dzięki pomocy materialnej Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Londynie. Macierzyste Towarzystwo udzielało istotnego wsparcia, przekazując zarówno pieniądze, jak i egzemplarze Biblii w języku polskim. W pierwszym roku działalności Towarzystwo wydało i rozpowszechniło około 18 tys. egzemplarzy Biblii. Nakłady Pisma Świętego wydane do chwili obecnej sięgają wielu milionów.

Towarzystwo nie zaniechało jednak starań o nowe tłumaczenie Pisma Świętego na język polski. Nowy Testament został przetłumaczony przez mieszkającego w Anglii hr. Karola Węgierskiego i wydany w 1876 r. w Londynie. Kilka lat później (w 1881 r.) ukazało się tłumaczenie ekumeniczne Nowego Testamentu, bowiem obok ks. Gustawa Manitiusa (ewangelik augsburski), ks. Augusta Diehla (ewangelik reformowany) i literata Ludwika Jenikego (ewangelik augsburski) w prace zaangażowani byli katolicy: prof. Józef Przyborowski i prof. Jan Papłoński.

Mimo licznych trudności i represji, począwszy od czasu zaborów, przez zniszczenia w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej, po trudny okres powojennego totalitaryzmu, Towarzystwo Biblijne działało niemal nieprzerwanie (poza czasem obu wojen światowych), wydając i roz­powszechniając Biblię.

Prezentacja Biblii Warszawskiej

Prezentacja Biblii Warszawskiej

W 1937 r. ukazała się Księga Psalmów w tłumaczeniu ks. Jana Szerudy. Trwały też prace nad nowym przekładem Pisma Świętego, utrudnione niestety przez drugą wojnę światową, kiedy to spłonęły wszystkie przygotowane materiały. Dopiero w 1975 r. ukazał się nowy przekład Pisma Świętego, tzw. Biblia Warszawska.

Biblia Warszawska, wydana w 1975 r. Przekład ewangelicki z języków oryginalnych, dokonany przez zespół tłumaczy powołanych przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce). W Kościołach protestanckich Biblia Warszawska jest obecnie najbardziej popularnym tłumaczeniem.

To tłumaczenie jest wśród polskich protestantów najbardziej popularnym i wysoko cenionym przekładem Pisma Świętego. Stanowi – obok katolickiej Biblii Tysiąclecia – filar polskich przekładów Biblii XX w.

W 1991 r. Towarzystwo Biblijne wydało nowe tłumaczenie Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim

Nowy Testament (współczesny przekład), wydany w 1991 r. W tłumaczeniu kierowano się zasadą ekwiwalencji dynamicznej, to znaczy starano się wiernie i dokładnie oddać sens tekstu oryginalnego w języku zrozumiałym dla każdego. Przekładu dokonał międzywyznaniowy zespół tłumaczy.

W 2003 r. Towarzystwo Biblijne wydało Pieśń nad Pieśniami w przekładzie ks. Krzysztofa Bardskiego.

Przekład ekumeniczny

Od 1995 r. z inicjatywy Towarzystwa Biblijnego trwają prace nad ekumenicznym przekładem Pisma Świętego. W 1997 r. ukazały się Ewangelie wg św. Mateusza i wg św. Marka, zaś w 2000 r. Ewangelia wg św. Łukasza. W 2001 r. został wydany Nowy Testament i Psalmy w przekładzie ekumenicznym, zaś w 2003 r. oddzielnie Księga Psalmów.

Przygotowanie tłumaczenia tekstu biblijnego wymaga dużego zaangażowania licznych specjalistów pracujących na co dzień w innych instytucjach, a także niemałych środków finansowych. Dlatego Towarzystwo Biblijne zdecydowało się na wydanie Starego Testamentu w pięciu tomach: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne, Księgi Dydaktyczne, Księgi Prorockie oraz Księgi Deuterokanoniczne. Jako pierwszy ukazał się w październiku 2008 r. tom trzeci, zawierający kanoniczne Księgi Dydaktyczne. W 2011 r. Towarzystwo Biblijne wydało tom piąty z Księgami Deuterokanonicznymi. Tom pierwszy zawierający Pięcioksiąg ukazał się w 2015 r. W 2016 r. ukazał się tom drugi – Księgi Historyczne. Prace redakcyjne nad Księgami Prorockimi trwają.

Biblia Ekumeniczna. W pracach nad tym przekładem biorą udział tłumacze i redaktorzy z Kościołów tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej. W 2001 r. wydany został Nowy Testament (wyd. IV poprawione z 2007 r.). Obecnie trwają prace nad ekumenicznym przekładem Starego Testamentu. W 2008 r. ukazała się jego pierwsza część zawierająca Księgi Dydaktyczne, zaś w 2011 r. wydano tom z Księgami Deuterokanonicznymi. W następnej kolejności ukażą się: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne oraz Księgi Prorockie.

więcej o przekładzie ekumenicznym

Działalność

Towarzystwo Biblijne z Polsce zajmuje się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnieniem Biblii oraz promowaniem jej czytelnictwa. Zadania te realizuje w prowadzonych przez siebie projektach, do których należą m.in. prace nad ekumenicznym przekładem Biblii, prowadzenie księgarni w Warszawie, bezpłatne rozpowszechnianie Biblii w określonych środowiskach (np. wśród dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, więźniów), patronat nad Ekumenicznymi Dniami Biblijnymi, spotkania w szkołach.

 

Więcej o działalności Towarzystwa Biblijnego:

tlumaczenie1 10x15 Tłumaczenie

 

 

 

 

 

drukarnia1 Wydawanie

 

 

 

 

 

dzieci Rozpowszechnianie

 

 

 

 

 

Promowanie

Biblia w każdej więziennej celi

Biblia w każdej więziennej celi

więzienie1aW Polsce w 157 zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa ponad 80 tys. osadzonych. Wśród nich jest ok. 2,5 tys. kobiet. Opiekę duszpasterską sprawują nad nimi kapelani więzienni różnych wyznań. Za ich pośrednictwem Towarzystwo Biblijne w Polsce przekazuje Biblię lub jej części (Nowy Testament, pojedyncze Ewangelie itp.) jako dary dla więziennych bibliotek, dla cel, a także dla osób osadzonych. Modlitwa i rozważanie Pisma Świętego skłaniają do refleksji nad własnym życiem i odgrywają istotną rolę w procesie resocjalizacji. Doświadczenia duchownych pracujących wśród więźniów potwierdzają celowość prowadzonego przez Towarzystwo Biblijne projektu, który jest możliwy dzięki ofiarności wielu osób.

Biblia dla dzieci i młodzieży

Biblia dla dzieci i młodzieży

szkoła 2Celem projektu jest zapewnienie każdemu młodemu człowiekowi własnego egzemplarza Pisma Świętego, a przez to umożliwienie młodym ludziom zapoznanie się z Biblią jako księgą przekazującą wartości religijne i etyczne oraz będącą dziedzictwem kulturowym. Podczas naszych prezentacji na lekcjach religii, historii, języka polskiego w szkołach lub na spotkaniach parafialnych zapoznajemy młodzież z historią Pisma Świętego, przekładów biblijnych oraz działalnością Towarzystwa Biblijnego. Uczestnicy tych spotkań otrzymują bezpłatnie Biblię, jej części lub literaturę biblijną.

Towarzystwo Biblijne proponuje spotkania o Biblii!

Przybliżanie Słowa Bożego współczesnemu człowiekowi, zwłaszcza młodemu, nie może być sprawą obojętną dla chrześcijan w czasach ogólnego upadku autorytetów i komercjalizacji życia. Towarzystwo Biblijne w Polsce od kilku lat aktywnie uczestniczy w spotkaniach, których celem jest przybliżanie Pisma Świętego i jego znaczenia dla życia każdego człowieka. Spotkania inicjowane są przez różne gremia parafialne, ekumeniczne oraz szkoły.

Tematem spotkań jest Biblia:

 • historia jej przekładów
 • jej znaczenie dla chrześcijan
 • jej znaczenie dla kultury i języka polskiego
 • aktualność Słowa Bożego we współczesnym świecie
 • działalność i misja Towarzystw Biblijnych

Tematy spotkań są prezentowane w sposób uwzględniający:

 • wiek słuchaczy (szkoła podstawowa I-III i IV-VI, gimnazjum, liceum…)
 • przynależność wyznaniową słuchaczy (spotkania parafialne lub ekumeniczne)
 • specyfikę grupy (np. koło seniorów, koło pań, grupa młodzieżowa, studenci etc.)

Czas spotkania jest ustalany indywidualnie, dla szkół przewidujemy jednak minimum jedną godzinę lekcyjną (dla szkół podstawowych nie więcej, jednak dla szkół średnich dobrze jest mieć do dyspozycji dwie godziny).

Spotkanie ze starszą młodzieżą lub dorosłymi składa się zwykle z:

 • krótkiego wstępu (ok. 5 min.)
 • prezentacji multimedialnej (ok. 20-35 min.)
 • dyskusji (ok. 20 min.)
 • oglądania wystawy (ok. 20 min.)

Spotkaniu towarzyszy bowiem wystawa różnych wydań Biblii. Długość spotkania zależy oczywiście od miejscowych zwyczajów i możliwości.

Towarzystwo Biblijne uczestniczy również w organizowanych lokalnie Dniach lub Świętach Biblii, czy niedzielnych nabożeństwach (możliwe podzielenie się z uczestnikami refleksją na ustalony temat).

Na życzenie parafii możemy również zorganizować stoisko i sprzedaż wydawnictw.

Spotkania mogą być jedno- lub kilkudniowe, np. w piątek spotkanie w szkole, w sobotę w parafii, w niedzielę natomiast podczas nabożeństwa i po nim.

W miejscach, gdzie panuje dobra atmosfera ekumeniczna, gdzie zgodnie współpracują przedstawiciele kilku różnych wyznań, spotkania takie są możliwe do zorganizowania np. w salach miejskich, muzeach, czy właśnie szkołach. Możliwe są też spotkania w jednej z parafii, organizowane dla chrześcijan z różnych parafii sąsiednich.

Koszty

Spotkania Towarzystwo Biblijne organizuje bezpłatnie, jednak prosi – o ile to możliwe – o zwrot kosztów podróży, a także modlitewne i materialne wspieranie projektów bezpłatnego rozpowszechniania Biblii.

Kontakt: tb(at)tb.org.pl

Terminy do uzgodnienia

Przekład Ekumeniczny

Przekład ekumeniczny Biblii

Wydanie ekumenicznego przekładu Biblii jest projektem Towarzystwa Biblijnego w Polsce rozpoczętym w 1995 r. Do jego realizacji powołano Międzywyznaniowy Zespół Tłumaczy, w którego skład weszli przedstawiciele Kościołów członkowskich Towarzystwa.

Pierwsze efekty pracy przyniosły wydanie pojedynczych ewangelii w przekładzie ekumenicznym. W 1997 r. ukazały się Ewangelie Mateusza i Marka, zaś w 2000 r. Łukasza.

W 2001 r. Towarzystwo Biblijne wydało Nowy Testament i Psalmy w tym przekładzie. Nowy Testament doczekał się pięciu wydań (ostatnie w 2012 r.) i został rozpowszechniony w 40 tys. egzemplarzy. W 2003 r. oddzielnie wydano Księgę Psalmów.

W 2016 r ukończono prace nad wydaniem Starego Testamentu, a tym samym całego Pisma Świętego w przekładzie ekumenicznym. Przygotowanie tłumaczenia tekstu biblijnego wymaga dużego zaangażowania licznych specjalistów pracujących na co dzień w innych instytucjach, a także niemałych środków finansowych. Dlatego Towarzystwo Biblijne zdecydowało się na wydanie Starego Testamentu w pięciu tomach: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne, Księgi Dydaktyczne, Księgi Prorockie oraz Księgi Deuterokanoniczne.

Jako pierwszy ukazał się w październiku 2008 r. tom trzeci, zawierający kanoniczne Księgi Dydaktyczne: Księgę Hioba, Psalmy, Księgę Przysłów, Księgę Koheleta oraz Pieśń nad Pieśniami. W 2011 r. Towarzystwo Biblijne wydało tom piąty z Księgami Deuterokanonicznymi. W jego skład weszły znane z Septuaginty księgi: Estery, Judyty, Tobita, 1., 2. i 3. Machabejska, Mądrości, Mądrości Syracha, Barucha, Daniela oraz List Jeremiasza. W 2015 r. ukazał się tom pierwszy – Pięcioksiąg, zawierający Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, Księgę Kapłańską, Księgę Liczb i Księgę Powtórzonego Prawa. W 2016 r. został opublikowany tom drugi – Księgi Historyczne:  Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, 1. i 2. Księga Samuela, 1. i 2. Księga Królewska, 1. i 2. Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza i Księga Estery. Opublikowane dotychczas tłumaczenia Księgi Estery różnią się. W tomie z Księgami Deuterokanonicznymi znajdziemy tłumaczenie całej księgi z języka greckiego (Septuaginta), natomiast w tomie z Księgami Historycznymi tłumaczenie z języka hebrajskiego (Biblia Hebraica Stuttgartensia). Ostatni tom z Księgami Prorockimi ukazał się w grudniu 2016 r. i zawiera: Księgę Izajasza, Księgę Jeremiasza, Lamentacje, Księgę Ezechiela, Księgę Daniela, Księgę Ozeasza, Księgę Joela, Księgę Amosa, Księgę Abdiasza, Księgę Jonasza, Księgę Micheasza, Księgę Nahuma, Księgę Habakuka, Księgę Sofoniasza, Księgę Aggeusza, Księgę Zachariasza oraz Księgę Malachiasza.

Ekumeniczny przekład Biblii jest efektem pracy tłumaczy i redaktorów różnych wyznań chrześcijańskich. Tekst jest konsultowany z przedstawicielami jedenastu Kościołów w Polsce: Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Chrystusowego, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowego oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Tłumacze i redaktorzy pracujący nad ekumenicznym przekładem Biblii kierują się „Wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii”, opracowanymi wspólnie w 1987 r. przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan oraz Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. Naczelną zasadą przekładu jest wierność oryginałowi. Podstawą tłumaczenia są następujące teksty:

 • Stary Testament (księgi kanoniczne) – tekst hebrajski, wydanie krytyczne „Biblia Hebraica Stuttgartensia”, ed. R. Kittel, Stuttgart 1990
 • Stary Testament (księgi deuterokanoniczne) – tekst grecki, wydanie krytyczne „Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes”, ed. A. Rahlfs, Stuttgart 1965 i późn.
 • Nowy Testament – tekst grecki, wydanie krytyczne „The Greek New Testament”, ed. K. Aland, C.M. Martini, B.M. Metzger, Stuttgart 1994

Tekst przekładu ekumenicznego charakteryzuje się współczesną polszczyzną. Tłumacze zrezygnowali z archaizacji języka. Przypisy zawierają jedynie konieczne informacje historyczne, geograficzne, zwyczajowe czy lingwistyczne. Ze względu na międzywyznaniowy charakter przekładu nie umieszczono komentarzy teologicznych, a każda księga jest poprzedzona jedynie krótkim wstępem ogólnym.

Wspólny dla wszystkich chrześcijan przekład Biblii stanowić będzie podstawę ekumenicznych rozważań, nabożeństw, dni biblijnych i sesji naukowych. Być może doczeka się też zatwierdzenia do użytku w liturgii poszczególnych Kościołów. Jest to również cenny przyczynek do historii polskich tłumaczeń Biblii, której początki sięgają XIV w.

Plan Czytania Biblii