Nowy Testament polsko-niemiecki

374Tytuł: Nowy Testament. Nowy przekład z języka greckiego. Das Neue Testament nach der Übersetzung Martin Luthers

Cena: 39,00 zł

Ilość stron: 1063

Oprawa: twarda

Format: 15 x 21 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 2004

Nr kat.: 374

Opis: Nowy Testament w polskim przekładzie Biblii Warszawskiej oraz niemieckim Marcina Lutra. Polski został opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce) i wydany w 1975 r. Niemiecki jest przedrukiem tekstu z Biblii Marcina Lutra według rewizji z 1984 r. Wydanie z odnośnikami, dwuszpaltowe – lewa kolumna z tekstem polskim, prawa z niemieckim.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Pieśń nad Pieśniami

pnpTytuł: Pieśń nad Pieśniami

Przekład: ks. Krzysztof Bardski

Ilustracje: Paweł Różewicz

Cena: 19 zł

Ilość stron: 48

Oprawa: twarda

Format: 20,5 x 14,5 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 2003

Nr kat.: PNP

Opis: Współczesny polski przekład starotestamentowej księgi Pieśni nad Pieśniami, dokonany przez ks. Krzysztofa Bardskiego. Wydanie opatrzone ilustracjami Pawła Różewicza. We wstępie tłumacz pisze: „Jeden z mędrców starożytnego Izraela powiedział, że ‘wszystkie księgi Pisma są święte, ale Pieśń nad PieśniamiSzir haszirim – jest Święta nad Świętymi’. (…) Pieśń nad Pieśniami jest święta świętością ludzką i świętością Bożą. Ludzką, bo cóż jest dla człowieka ważniejsze od miłości? (…) W Pieśni nad Pieśniami mają swoje miejsce wszyscy zakochani od początku świata aż do ostatniego dnia ludzkości. (…) Szir haszirim jest też święta świętością Bożą. Zarówno starożytni Izraelici, jak i pierwsi chrześcijanie odczytywali poemat jako utwór, w którym Bóg mówi o miłości do swego ludu”.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Biblia Warszawsko-Praska

Tytuł: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu „Biblia Warszawsko-Praska”

Cena: 46 zł

Ilość stron: 2400

Oprawa: twarda

Format: 12 x 20 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 1998

Nr kat.: BWP

Opis: Polski przekład Biblii z języków hebrajskiego i greckiego dokonany przez bp. Kazimierza Romaniuka (Kościół Rzymskokatolicki) i wydany w 1997 r. Zawiera księgi deuterokanoniczne. Wydanie dwuszpaltowe, z odnośnikami i przypisami, opatrzone wstępami do ksiąg, tablicami chronologicznymi wydarzeń biblijnych oraz mapami biblijnymi.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Nowy Testament – współczesny przekład

210Nowy Testament. Nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski został wydany w 1991 r. przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce). W tłumaczeniu kierowano się zasadą ekwiwalencji dynamicznej, to znaczy starano się wiernie i dokładnie oddać sens oryginalnego tekstu greckiego w języku zrozumiałym dla każdego. Przekładu dokonał międzywyznaniowy zespół tłumaczy.

Biblia Gdańska

Biblia Gdańska została wydana w 1632 r. Jest to przekład ewangelicki, dokonany z języków oryginalnych przez kalwińskiego tłumacza Daniela Mikołajewskiego, po konsultacjach z przedstawicielami innych nurtów reformacji. W Kościołach protestanckich w Polsce Biblia Gdańska była najbardziej popularnym tłumaczeniem aż do wydania Biblii Warszawskiej w 1975 r. Towarzystwo Biblijne w Polsce od początku swego istnienia wydawało Biblię Gdańską.

Biblia Warszawska

biblia_warszawska_coverTytuł: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego

Ilość stron: 1352

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 2008, 2011, 2013

Opis: Polski przekład Biblii z języków hebrajskiego i greckiego. Został opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce) i wydany w 1975 r. Nie zawiera ksiąg deuterokanonicznych. Wydanie dwuszpaltowe z odnośnikami. Przekład powszechnie używany w Kościołach protestanckich w Polsce.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Promowanie

Towarzystwo Biblijne w Polsce prowadzi różnorodne działania na rzecz promowania czytelnictwa Biblii, zapoznawania z jej tekstami i zachęcania do życia zgodnego ze Słowem Bożym.

Prezentacje

Towarzystwo Biblijne organizuje w szkołach, parafiach, zborach i innych miejscach prezentacje na temat Biblii. Uczestnicy tych spotkań mogą zapoznać się z historią Pisma Świętego, jego przekładów oraz działalnością Towarzystwa Biblijnego.

Ekumeniczne Dni Biblijne

Od lat 90. Towarzystwo Biblijne w Polsce patronuje Ekumenicznym Dniom Biblijnym, które mają miejsce co roku w maju. Z tej okazji organizowane są nabożeństwa, imprezy, koncerty, konferencje, spotkania, maratony biblijne, które mają za zadanie przypomnieć o znaczeniu i wadze Pisma Świętego w życiu człowieka. Każdego roku jeden z Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego przygotowuje Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne.

W obchody Ekumenicznych Dni Biblijnych wpisuje się Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii – impreza plenerowa organizowana przez Towarzystwo Biblijne od 2008 r., podczas której promowane jest Pismo Święte poprzez koncerty, spektakle, czytania etc.

Obecność w mediach

Towarzystwo Biblijne stara się też dotrzeć do masowego odbiorcy. Redakcja ekumeniczna Telewizji Polskiej raz w roku przygotowuje program we współpracy w Towarzystwem Biblijnym. Dotychczas powstały programy m.in. o przekładzie ekumenicznym Pisma Świętego, języku biblijnym, Biblii jako podręczniku życia czy projekcie „Biblia w każdej więziennej celi”.

Towarzystwo Biblijne jest obecne także w radiu. Rozgłośnie transmitują nabożeństwa Ekumenicznych Dni Biblijnych, nadają relacje z Warszawskiego Ekumenicznego Święta Biblii, przeprowadzają wywiady z pracownikami Towarzystwa.

Wydawanie

drukarnia1Towarzystwo Biblijne w Polsce od początku swojego istnienia prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Obecnie wydaje dwa przekłady Biblii. Są to:

W przeszłości wydało również inne przekłady:

Publikowało też wydania dwu- lub wielojęzyczne:

Aby przybliżyć treści biblijne jak najszerszemu kręgowi czytelników, Towarzystwo Biblijne wydaje Biblie i jej części na papierze w różnych formatach, w alfabecie Braille’a, a także na płytach w formie audiobooków.

Ponadto publikuje pozycje z zakresu biblistyki czy literatury popularyzującej wiedzę o Biblii:

W ramach promocji czytelnictwa Biblii Towarzystwo Biblijne wydaje co roku kalendarz i „Plan czytania Biblii”.

 

Pełna oferta w naszej księgarni internetowej [link]

Rozpowszechnianie

Towarzystwo Biblijne w Polsce stara się dotrzeć z Biblią do jak najszerszego grona czytelników. W tym celu prowadzi swoją księgarnię oraz realizuje specjalne projekty bezpłatnego rozpowszechniania Biblii.

Sprzedaż

W centrum Warszawy działa księgarnia Towarzystwa Biblijnego. Oferuje ona szeroki przekrój różnych przekładów biblijnych, a także literaturę na temat Biblii – naukową, popularno-naukową, a także przeznaczoną dla dzieci.

W księgarni czytelnik zaopatrzy się we wszystkie ważniejsze polskie przekłady Biblii. Jest to też jedyne miejsce w naszym kraju oferujące wydania Biblii w kilkudziesięciu językach – zarówno współczesnych, jak i starożytnych.

Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat Biblii również znajdą coś dla siebie. Księgarnia oferuje literaturę biblistyczną, atlasy, słowniki, leksykony, a także książki popularyzujące wiedzę biblijną.

Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych. Przeznaczony jest dla nich specjalny dział w księgarni. Można tam znaleźć literaturę biblijną, przygotowaną w formie przystępnej dla dzieci w różnym wieku.

Księgarnia, obok stacjonarnej, prowadzi również sprzedaż wysyłkową. Współpracuje z wieloma księgarniami, hurtowniami, a także parafiami i zborami. Obsługa księgarni udzieli wszelkich informacji na temat asortymentu oraz doradzi w zakupie odpowiedniej pozycji.

Rozpowszechnianie bezpłatne

Zadaniem Towarzystw Biblijnych jest też rozpowszechnianie Biblii wśród ludzi, którzy z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na jej zakup. Dla tych środowisk Towarzystwo Biblijne w Polsce we współpracy z różnymi Kościołami i organizacjami prowadzi projekty bezpłatnego rozpowszechniania Pisma Świętego, m.in. w szkołach, więzieniach, domach opieki, wśród osób niewidomych i niedowidzących. Realizacja tych projektów jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu znających wartość Pisma Świętego różnych organizacji i osób prywatnych z kraju i zagranicy.

W ramach bezpłatnego rozpowszechniania Biblii Towarzystwo Biblijne prowadzi następujące projekty:

Biblia dla osób niewidomych i niedowidzących

braille-2Osoby niewidome i niedowidzące muszą na co dzień borykać się z wieloma przeszkodami. Jedną z nich jest swobodny dostęp do literatury. Towarzystwo Biblijne stara się wyjść naprzeciw potrzebom tych osób, przekazując im bezpłatnie księgi biblijne w alfabecie Braille’a lub w formie audiobooków.