Przesłanie na Dni Biblijne 2023

„Tyś Bóg, który mnie widzi…”

Rdz 16,13 (BW)

Hasłem roku są zaskakujące słowa, wypowiedziane przez Hagar, niewolnicę Saraj. Odnajdujemy tę opowieść w naszej codzienności, choć opisuje ona odległe losy Abrama i jego rodziny. Słyszymy w niej o napiętych i złożonych relacjach międzyludzkich, chęci manipulacji innymi, odrażającej strukturze społecznej, w której niewolnictwo było na porządku dziennym. Nie tego moglibyśmy się spodziewać po rodzinie późniejszego ojca wiary, Abrahama. Napotykamy  rodzinę wielkiego patriarchy, która jest na drodze odkrywania swojego powołania i wiary w Boga, który widzi.

Słowa Hagar, które wypowiedziała w skrajnie trudnej sytuacji egzystencjalnej – w ciąży, uciekając, na pustyni – są przejmujące. Opisują spotkanie z Bogiem w codzienności i zwracają naszą uwagę na doświadczenia wiary tych, których głos jest niesłyszalny ze względu na niski status społeczny, materialny, kulturowy czy też ze względu na płeć bądź przynależność do mniejszości. Słowa Hagar wzywają do usłyszenia i uważnego wsłuchania się w świadectwo wiary tych, których nie zauważamy.

Spotkanie z Bogiem, który dostrzegł Hagar w beznadziejnej sytuacji, stało się dla niej źródłem nadziei i poprowadziło nie do ucieczki od wyzwań i problemów, ale do powrotu
w mocy zaufania Bogu tam, skąd uciekła. To sam anioł Pana  znalazł ją na pustyni, dodał jej otuchy i przekazał słowa obietnicy, których mogła się trzymać pomimo wątpliwości
i złożoności aktualnych wyzwań.

Historia Hagar zwraca naszą uwagę na doświadczenia i świadectwa wiary osadzonej głęboko w codziennym życiu – w wyzwaniach, trudnościach i radościach. W świecie rozdartym wojnami, kataklizmami, niepewnością i pełnym nierówności, przesłanie o Bogu obecnym
i bliskim dla tych, których najmocniej dotyka niesprawiedliwość jest źródłem niezwykłej nadziei. Tą nadzieją żyje wspólnota braci i sióstr w wierze w Chrystusa, w którym Bóg Izraela dał dowód swojej miłości  – dostrzegł beznadziejność sytuacji człowieka i otworzył nową drogę życia w Duchu Świętym. Wyzwaniem wspólnoty chrześcijan jest pomaganie innym i sobie nawzajem w dostrzeganiu Boga obecnego w codzienności, abyśmy razem i z osobna mogli złożyć świadectwo: Tyś Bóg, który mnie widzi.

Opracował: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

POBIERZ TEKST PRZESŁANIA