Zachęcamy do wspólnej modlitwy podczas corocznego Dnia Modlitwy Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych. Módlmy się Nasz kochający Ojcze, na początku tej nowej dekady, przychodzimy do Ciebie pełni wdzięczności za liczne błogosławieństwa w pracy Towarzystw Biblijnych przez ponad dwa stulecia. Przez dobre czasy i zło, wojnę i pokój, dobrobyt i trud, radość i smutek, byłeś z nami, kierując naszą Wspólnotą Towarzystw Biblijnych, w której współpracujemy, aby Twoje zmieniające życie Słowo było dostępne i przystępne dla ludzi na całym świecie. Dzisiaj, gdy nasz świat staje przed niespotykanym wyzwaniem związanym z pandemią koronawirusa, dziękujemy Tobie, że możemy czuć się pewnie pośród chaosu, ponieważ mamy Boga, którego miłość jest niezachwiana. Wszechmocny Boże, zwracamy się o Twoją mądrość w czasie gdy staramy się nieść nadzieję naszym narodom, kościołom i społecznościom. Prosimy Ciebie o błogosławieństwo dla wszystkich w Zjednoczonych Towarzystwach Biblijnych i każdym Towarzystwie Biblijnym, gdy szukamy najlepszych sposobów reagowania na ten rozwijający się kryzys i na to, co będzie po nim. Modlimy się o Twoją inspirację, gdy wspólnie odkrywamy nowe, twórcze sposoby na przybliżenie ludziom Biblii. Niech te wysiłki przyniosą otuchę i pocieszenie tym, którzy są chorzy, załamani, przestraszeni, samotni i zrozpaczeni. Boże, dziękujemy, że w trudnych czasach możemy znaleźć siłę w Twoim Słowie. Prosimy podtrzymuj i rozwijaj trwające prace na tłumaczeniami Biblii, nad jej wydawaniem i rozpowszechnia-niem, oraz nad propagowaniem Twojego Słowa. Aby każdy miał dostęp do ponadczasowych bogactw Pisma Świętego. Panie, nasz Boże, prosimy Cię o opiekę nad firmami, organizacjami i osobami dotkniętymi globalnym kryzysem gospodarczym wywołanym przez koronawirus. Ufamy Tobie i modlimy się, aby był to prawdziwie zmieniający moment na świecie, wywołujący niespotykaną falę miłości, hojności i solidarności. Dziękujemy Ci za tych wszystkich, którzy przez lata wiernie wspierali działalność Towarzystw Biblijnych, i prosimy, abyś obdarzył ich i ich rodziny błogosławieństwem. Zainspirowani słowami Psalmu 23 modlimy się: Panie, nasz Pasterzu, w tych trudnych czasach pomóż nam znaleźć odpoczynek na zielonych polach Twojej miłości. Odśwież nas żywymi wodami Twojego Słowa. Bądź blisko, gdy nas prowadzisz, Panie, abyśmy nawet, gdy przechodzimy przez najgłębszą ciemność, nie będziemy się bać, ponieważ jesteś z nami. Amen. Pdf pełnej wersji do pobrania: https://tb.org.pl/old/wp-content/uploads/2020/05/RS94153_EN_2020-prayer_Day-of-Prayer-PL.pdf