Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Biblijnego

Działalność

Towarzystwo Biblijne z Polsce zajmuje się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnieniem Biblii oraz promowaniem jej czytelnictwa. Zadania te realizuje w prowadzonych przez siebie projektach, do których należą m.in. prace nad ekumenicznym przekładem Biblii, prowadzenie księgarni w Warszawie, bezpłatne rozpowszechnianie Biblii w określonych środowiskach (np. wśród dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, więźniów), patronat nad Ekumenicznymi Dniami Biblijnymi, spotkania w szkołach.

Więcej o działalności Towarzystwa Biblijnego:

tlumaczenie1 10x15

Tłumaczenie

Wydawanie

Rozpowszechnianie

Promowanie