Pismo Święte to słowa Boga. Jeśli chcesz zrozumieć ich sens i cel, dowiedzieć się, jak rozwijać więź z Bogiem, czytaj Biblię według Planu czytania. 

Każdego roku Towarzystwo Biblijne w Polsce opracowuje taki Plan czytania Biblii. Dzięki niemu, codzienna lektura Pisma Świętego staje się łatwiejsza. 

Do wyboru są dwa plany roczne – możesz wybrać idealny dla siebie. Oba mają na celu zachęcenie do regularnego studiowania Biblii i głębszego zrozumienia jej treści. 

Plan czytania Biblii na cały rok 

Więcej
Więcej