Prawa autorskie Towarzystwa Biblijne w Polsce

I. Publikacje Towarzystw Biblijnych – głównie tłumaczenia Biblii wydawane drukiem i na innych nośnikach – są ważnym kapitałem, który powinien być chroniony.

Dlatego Towarzystwo Biblijne w Polsce – kierując się zasadami prawa autorskiego oraz przepisami wewnętrznymi Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych (ZTB) – uprzejmie prosi wszystkich korzystających z tekstów biblijnych, do których Towarzystwo Biblijne ma udokumentowane prawa, o przestrzeganie tych praw, a w szczególności o:

 • obowiązkowe zamieszczanie informacji dla odbiorcy (czytelnika, słuchacza, widza itp.) o pochodzeniu tekstów biblijnych, cytowanych w wydawanych publikacjach (na stronie redakcyjnej, na okładce płyty, w przypisach itp.);
 • pisemne zwracanie się o zgodę Towarzystwa Biblijnego w Polsce na wykraczające poza prawo dozwolonego cytatu wykorzystywanie tekstów Towarzystwa zarówno w publikacjach komercyjnych, jak i przeznaczonych do darmowego rozpowszechniania. Czerpanie bowiem jakichkolwiek korzyści materialnych z utworu – nawet przekazywanych następnie na szczytny cel – bez zgody jego twórcy lub wydawcy jest niezgodne z prawem. Towarzystwo Biblijne zastrzega sobie w takich przypadkach prawo do uzgadniania każdorazowo warunków korzystania z jego praw do poniższych tłumaczeń Biblii i oczekuje, że prawa autorskie Towarzystwa będą respektowane.

II. Do przekładów Biblii, do których prawa autorskie (na podstawie odpowiednich dokumentów) ma Towarzystwo Biblijne w Polsce, należą:

 1. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975 wyd. I, oraz wydania następne, zarówno Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, jak i Towarzystwa Biblijnego w Polsce (jako następcy prawnego). Jest to tzw. Biblia Warszawska, potocznie zwana również „Brytyjką”.
  W tym przekładzie ukazywały się również osobno: Ewangelie pojedyncze (św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana), Cztery Ewangelie, Cztery Ewangelie i Psalmy, Księga Psalmów, Nowy Testament, Nowy Testament i Psalmy.
 2. Nowy Testament. Nowy przekład na współczesny język polski. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1991.
 3. Nowy Testament i Psalmy. Przekład ekumeniczny, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001 (wyd. I i wydania następne).
 4. Nowy Testament. Przekład ekumeniczny. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2005 (i kolejne wydania).
 5. Pismo Święte Starego Testamentu. Księgi dydaktyczne. Przekład ekumeniczny. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2008.
 6. Pismo Święte Starego Testamentu. Księgi deuterokanoniczne. Przekład ekumeniczny. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2012.
 7. Pismo Święte Starego Testamentu. Pięcioksiąg. Przekład ekumeniczny. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2014
 8. Biblia Ekumeniczna to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z księgami deuterokanonicznymi, Warszawa 2017
 9. Biblia Ekumeniczna to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu bez ksiąg deuterokanonicznych, Warszawa 2017

Dziękujemy za respektowanie praw Towarzystwa i zachęcamy do współpracy w dziele rozpowszechniania Pisma Świętego!