Pomaganie jest ważne!

Otwarcie na potrzeby drugiego człowieka pokazuje, że jesteśmy ludźmi o wielkim sercu. Daje to poczucie sensu i motywuje do działania. Wspólne pomaganie ma większą moc i przynosi dużo więcej radości. Towarzystwo Biblijne w Polsce jednoczy ludzi, którzy chcą wspierać szlachetne inicjatywy i czerpać radość z pomagania innym.

POMOC DLA UKRAINY

PROJEKT BIBLIOBUS

BIBLIA W KAŻDEJ WIĘZIENNEJ CELI

BIBLIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PODARUJ DZIECIOM W UKRAINIE BIBLIE