Na przełomie XVIII i XIX w. Europę ogarnęła fala ruchów przebudzeniowych, które doprowadziły m.in. do powstania Towarzystwa Biblijnego w Walii i Anglii. Ich działacze postanowili przenieść ideę na kontynent i przyczynić się do założenia Towarzystw Biblijnych w różnych krajach. W odpowiedzi na propozycję ks. Roberta Pinkertona, reprezentanta Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Londynie, złożoną przedstawicielom polskiego życia duchowego i kulturalnego, w 1816 r. założono Towarzystwo Biblijne w Warszawie.

Jego działalność zainaugurowano w Pałacu Czartoryskich w Warszawie, a we władzach zasiedli chrześcijanie różnych wyznań, m.in. katolicy: książę Adam Jerzy Czartoryski, bp Franciszek Malczewski, bp Jan Paweł Woronicz, ks. Stanisław Staszic, Stanisław Kostka Potocki, Julian Ursyn Niemcewicz, a także ks. Karol Diehl (ewangelik reformowany), Samuel Bogumił Linde (luteranin), Jerzy Samuel Bandkie (luteranin) i wiele innych osób z polskiego życia kulturalnego i społecznego.

Towarzystwo Biblijne w naszym kraju zmagało się z trudnymi sytuacjami, które wniknęły z biegu historii. Powstania narodowe, polityka rusyfikacyjna caratu, pietystyczne, protestanckie korzenie Towarzystwa oraz wiele innych spraw zakłócało działalność polskiej placówki. Wydając teksty biblijne bez ksiąg deuterokanonicznych (zwanych przez protestantów apokryfami) Towarzystwo nie zaspokajało potrzeb większości wyznaniowej w Polsce. Publikowanie Pisma Świętego bez przypisów i komentarzy doprowadziło do potępienia Towarzystwa Biblijnego przez papieży Leona XII (1824 r.) i Piusa VIII (1829 r.). Odtąd służyło ono głównie wiernym z Kościołów ewangelickich. Dopiero w 1992 r. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce, współpracujące od dziesięcioleci z chrześcijanami różnych wyznań, oficjalnie poszerzyło swój profil ekumeniczny i powołało Komitet Krajowy, jako gremium decyzyjne. W jego skład weszli oficjalni przedstawiciele dwunastu polskich Kościołów. Na jednym z pierwszych posiedzeń został uchwalony nowy statut, zmieniający m.in. nazwę organizacji na Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Działalność Towarzystwa

Cele Towarzystwa Biblijnego pozostają od jego początków niezmienne. Są to: tłumaczenie, wydawanie i rozpowszechnianie Pisma Świętego oraz zachęcanie do czytania Biblii i życia zgodnego ze Słowem Bożym.

Towarzystwo Biblijne w Polsce – obok tłumaczenia i wydawania Biblii – prowadzi również wiele działań na rzecz rozpowszechniania Pisma Świętego i promowania jego czytelnictwa. Są to Ekumeniczne Dni Biblijne oraz różne projekty rozpowszechniania Biblii w określonych środowiskach (m.in. wśród dzieci, młodzieży, więźniów, osób niewidomych i niedowidzących).