Biblia w każdej więziennej celi

Biblia w każdej więziennej celi

więzienie1aW Polsce w 157 zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa ponad 80 tys. osadzonych. Wśród nich jest ok. 2,5 tys. kobiet. Opiekę duszpasterską sprawują nad nimi kapelani więzienni różnych wyznań. Za ich pośrednictwem Towarzystwo Biblijne w Polsce przekazuje Biblię lub jej części (Nowy Testament, pojedyncze Ewangelie itp.) jako dary dla więziennych bibliotek, dla cel, a także dla osób osadzonych. Modlitwa i rozważanie Pisma Świętego skłaniają do refleksji nad własnym życiem i odgrywają istotną rolę w procesie resocjalizacji. Doświadczenia duchownych pracujących wśród więźniów potwierdzają celowość prowadzonego przez Towarzystwo Biblijne projektu, który jest możliwy dzięki ofiarności wielu osób.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz