plan2014Towarzystwo Biblijne w Polsce, we współpracy z Towarzystwami Biblijnymi w Austrii i Szwajcarii, wydaje co roku „Plan czytania Biblii”, przygotowany przez Ekumeniczne Stowarzyszenie Czytań Biblijnych. Jest to niewielka broszura, w której czytelnik znajdzie propozycje tekstów biblijnych na każdy dzień roku.

„Plan czytania Biblii” jest skierowany do tych Czytelników Pisma Świętego, którzy chcą systematycznie, przez codzienne czytanie fragmentów przystępnej długości, poznawać całą Biblię. Według tego planu można przez cztery lata przeczytać cały Nowy Testament, a przez osiem lat – całą Biblię. Włączenie się w ten plan jest możliwe w dowolnym momencie.

Od października do grudnia można otrzymać od Towarzystwa Biblijnego najnowszy „Plan czytania Biblii” w formie papierowej. W formie elektronicznej (w pliku pdf) można pobrać „Plany…” z różnych lat: