Tłumaczenie

tlumaczenie1 10x15Teksty biblijne były pisane 2-3 tys. lat temu po hebrajsku, aramejsku i grecku. Aby mogły być dzisiaj dostępne i zrozumiałe dla jak największego grona czytelników, potrzebne są tłumaczenia na współczesne języki narodowe.

Już od XVI w. istniały polskie przekłady Pisma Świętego, które Towarzystwo postanowiło wydawać. Jako organizacja międzywyznaniowa zaopatrywało ono katolików w Biblię w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka (z 1599 r.), ewangelików zaś w Biblię Gdańską (z 1632 r.).

Pierwszy wydany przez Towarzystwo nakład Biblii liczył 10 tys. egzemplarzy Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka. Było to możliwe dzięki pomocy materialnej Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Londynie. Macierzyste Towarzystwo udzielało istotnego wsparcia, przekazując zarówno pieniądze, jak i egzemplarze Biblii w języku polskim. W pierwszym roku działalności Towarzystwo wydało i rozpowszechniło około 18 tys. egzemplarzy Biblii. Nakłady Pisma Świętego wydane do chwili obecnej sięgają wielu milionów.

Towarzystwo nie zaniechało jednak starań o nowe tłumaczenie Pisma Świętego na język polski. Nowy Testament został przetłumaczony przez mieszkającego w Anglii hr. Karola Węgierskiego i wydany w 1876 r. w Londynie. Kilka lat później (w 1881 r.) ukazało się tłumaczenie ekumeniczne Nowego Testamentu, bowiem obok ks. Gustawa Manitiusa (ewangelik augsburski), ks. Augusta Diehla (ewangelik reformowany) i literata Ludwika Jenikego (ewangelik augsburski) w prace zaangażowani byli katolicy: prof. Józef Przyborowski i prof. Jan Papłoński.

Mimo licznych trudności i represji, począwszy od czasu zaborów, przez zniszczenia w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej, po trudny okres powojennego totalitaryzmu, Towarzystwo Biblijne działało niemal nieprzerwanie (poza czasem obu wojen światowych), wydając i roz­powszechniając Biblię.

Prezentacja Biblii Warszawskiej

Prezentacja Biblii Warszawskiej

W 1937 r. ukazała się Księga Psalmów w tłumaczeniu ks. Jana Szerudy. Trwały też prace nad nowym przekładem Pisma Świętego, utrudnione niestety przez drugą wojnę światową, kiedy to spłonęły wszystkie przygotowane materiały. Dopiero w 1975 r. ukazał się nowy przekład Pisma Świętego, tzw. Biblia Warszawska.

Biblia Warszawska, wydana w 1975 r. Przekład ewangelicki z języków oryginalnych, dokonany przez zespół tłumaczy powołanych przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce). W Kościołach protestanckich Biblia Warszawska jest obecnie najbardziej popularnym tłumaczeniem.

To tłumaczenie jest wśród polskich protestantów najbardziej popularnym i wysoko cenionym przekładem Pisma Świętego. Stanowi – obok katolickiej Biblii Tysiąclecia – filar polskich przekładów Biblii XX w.

W 1991 r. Towarzystwo Biblijne wydało nowe tłumaczenie Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim

Nowy Testament (współczesny przekład), wydany w 1991 r. W tłumaczeniu kierowano się zasadą ekwiwalencji dynamicznej, to znaczy starano się wiernie i dokładnie oddać sens tekstu oryginalnego w języku zrozumiałym dla każdego. Przekładu dokonał międzywyznaniowy zespół tłumaczy.

W 2003 r. Towarzystwo Biblijne wydało Pieśń nad Pieśniami w przekładzie ks. Krzysztofa Bardskiego.

Przekład ekumeniczny

Od 1995 r. z inicjatywy Towarzystwa Biblijnego trwają prace nad ekumenicznym przekładem Pisma Świętego. W 1997 r. ukazały się Ewangelie wg św. Mateusza i wg św. Marka, zaś w 2000 r. Ewangelia wg św. Łukasza. W 2001 r. został wydany Nowy Testament i Psalmy w przekładzie ekumenicznym, zaś w 2003 r. oddzielnie Księga Psalmów.

Przygotowanie tłumaczenia tekstu biblijnego wymaga dużego zaangażowania licznych specjalistów pracujących na co dzień w innych instytucjach, a także niemałych środków finansowych. Dlatego Towarzystwo Biblijne zdecydowało się na wydanie Starego Testamentu w pięciu tomach: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne, Księgi Dydaktyczne, Księgi Prorockie oraz Księgi Deuterokanoniczne. Jako pierwszy ukazał się w październiku 2008 r. tom trzeci, zawierający kanoniczne Księgi Dydaktyczne. W 2011 r. Towarzystwo Biblijne wydało tom piąty z Księgami Deuterokanonicznymi. Tom pierwszy zawierający Pięcioksiąg ukazał się w 2015 r. W 2016 r. ukazał się tom drugi – Księgi Historyczne. Prace redakcyjne nad Księgami Prorockimi trwają.

Biblia Ekumeniczna. W pracach nad tym przekładem biorą udział tłumacze i redaktorzy z Kościołów tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej. W 2001 r. wydany został Nowy Testament (wyd. IV poprawione z 2007 r.). Obecnie trwają prace nad ekumenicznym przekładem Starego Testamentu. W 2008 r. ukazała się jego pierwsza część zawierająca Księgi Dydaktyczne, zaś w 2011 r. wydano tom z Księgami Deuterokanonicznymi. W następnej kolejności ukażą się: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne oraz Księgi Prorockie.

więcej o przekładzie ekumenicznym

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz