Towarzystwo Biblijne w Polsce jest członkiem stowarzyszonym Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych (ZTB) – międzynarodowej wspólnoty zrzeszającej 152 krajowych Towarzystw Biblijnych na całym świecie w celu konsultacji, wzajemnej pomocy i działania na rzecz wspólnego zadania, jakim jest rozpowszechnianie Biblii.

Zjednoczone Towarzystwa Biblijne (United Bible Societies, UBS) zostały utworzone w 1946 r. Siedzibą organizacji jest  Swindon (Wielka Brytania). Współpraca w ramach ZTB pozwala krajowym Towarzystwom Biblijnym dzielić się finansami i doświadczeniami, nie tracąc przy tym własnej niezależności.

Wspólnota krajowych Towarzystw Biblijnych zrzeszonych w ZTB jest największym tłumaczem, wydawcą i dystrybutorem Biblii na świecie. W ramach działalności na rzecz przybliżania ludziom Biblii, Towarzystwa Biblijne wspierają i promują również alfabetyzację, profilaktykę zdrowotną czy postawy szacunku i miłości bliźniego.  Współpracują z Kościołami wszystkich tradycji chrześcijańskich oraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi.

Zjednoczone Towarzystwa Biblijne przyczyniają się do rozwoju dialogu ekumenicznego. Są miejscem spotkania i współdziałania ludzi różnych wyznań. W dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim wypracowały dokument „Wytyczne międzywyznaniowej współpracy w tłumaczeniu Biblii”, który ustalił model międzywyznaniowej pracy przekładowej (tekst dokumentu został wydany w 1968 r., a następnie poprawiony w 1987 r.; polski przekład ukazał się w „Studiach i Dokumentach Ekumenicznych”, nr 2(26)/1989).

Strona internetowa Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych