Kalendarz

kalendarz2016Kalendarz Towarzystwa Biblijnego jest wydawany wspólnie przez Towarzystwa Biblijne w Austrii, Belgii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, na Węgrzech i we Włoszech. Dochód z jego sprzedaży jest przeznaczony na projekty bezpłatnego rozpowszechniania Pisma Świętego.

Kalendarz prezentuje sytuację w dwunastu państwach oraz prowadzone w nich projekty Towarzystw Biblijnych. Każdego miesiąca przedstawiane jest inne państwo. Oprócz tych informacji kalendarz zawiera fotografie i wersety biblijne.

Kalendarz ma format 15 x 21 cm. Można go zamawiać w Towarzystwie Biblijnym od października do grudnia.

Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej

WDHTytuł: Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej

Autorzy: Giovanni Deiana, Ambrogio Spreafico (opr. pol. S. Bazyliański)

Cena: 63 zł

Ilość stron: 229 (podręcznik), 85 (część praktyczna)

Oprawa: miękka

Format: 17 x 24 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 2006 (wyd. II poprawione i uzupełnione)

Nr kat.: WDH

Opis: Przekład włoskiego podręcznika do nauki biblijnego języka hebrajskiego. Na komplet składają się: podręcznik, część praktyczna oraz kaseta ułatwiająca naukę poprawnej wymowy. Podręcznik zawiera 39 lekcji dotyczących fonetyki, morfologii i składni, a także wzory odmian oraz słownik. Każda lekcja dzieli się na dwie części: formułowanie reguł oraz ćwiczenia.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Życie codzienne w czasach Jezusa

zc okTytuł: Życie codzienne w czasach Jezusa

Autorka: Miriam Feinberg Vamosh

Przekład: Małgorzata Platajs

Cena: 35 zł

Ilość stron: 104

Oprawa: twarda

Format: 21,5 x 28 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 2002

Nr kat.: 285

Opis: Aby naprawdę pojąć przesłanie o Jezusie, musimy zrozumieć tło kulturowe, w którym ono powstało. I takie jest zadanie tej książki. Chce ona wypełnić wielowiekową przepaść, która oddziela nas od kultury czasów Jezusa, i sprawić, aby ta kultura stała się przystępna dla wszystkich. Ta książka w możliwie najbardziej naturalny sposób zapoznaje czytelnika ze wszystkimi ważnymi postaciami z czasów Chrystusa i szczegółami ich życia. Rozpoczyna od spraw wielkich, prowadząc do wiosek lub miast z czasów Jezusa, i zmierza ku sprawom małym, przechodząc z ulic do domów, synagog czy rynku, i to takich, jakie były w czasach Jezusa. Daje możliwość spotkania właściciela galilejskiej posiadłości i jego żony, obejrzenia jego gospodarstwa, a nawet zajrzenia do jego rodzinnego grobowca. Ukazuje Jerozolimę jak żywą tym, którzy dołączą do pielgrzymów podążających do świątyni. I jeszcze dużo, dużo więcej.

Żywe, oryginalne ilustracje z życia w czasach Nowego Testamentu, mapy, zdjęcia z Ziemi Świętej oraz najbardziej znaczące znaleziska archeologiczne ostatniego półwiecza przybliżają czasy Jezusa w sposób nowatorski i ciekawy. Jest to książka dla wszystkich, interesująca pod każdym względem.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Atlas Biblijny

AB 100Tytuł: Atlas Biblijny

Autor: John Strange (projekt i opracowanie), Ulla Bergquist (rysunki map)

Przekład i opracowanie wydania polskiego: Małgorzata Platajs, ks. Waldemar Preiss

Cena: 15 zł

Ilość stron: 64

Oprawa: twarda

Format: 21 x 26 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 1995

Nr kat.: AB100

Opis: Atlas zawiera 71 map geograficznych, historycznych oraz biblijno-historycznych, a także plany występujących w Biblii miast oraz świątyń Salomona i Heroda. Mapy opatrzone są odpowiednimi komentarzami oraz odnośnikami do tekstów biblijnych opisujących ilustrowane wydarzenia.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Ewangelia Łukasza w siedmiu językach

662ŁTytuł: Ewangelia według św. Łukasza. Przekład ekumeniczny na język współczesny

Cena: 10 zł

Oprawa: miękka karton

Format: 11 x 16 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 2000

Nr kat.: 662Ł

Opis: Ewangelia Łukasza w siedmiu językach. W wydaniu wykorzystano następujące przekłady biblijne: polski – Przekład ekumeniczny, włoski – Traduzione interconfessionale in lingua corrente, niemiecki – Die Gute Nachricht, angielski – Today’s English Version, hiszpański – Dios Habla Hoy, francuski – Français courant, rosyjski – przekład synodalny.

Polski przekład jest współczesnym przekładem z języka greckiego. Został opracowany przez tłumaczy i redaktorów z jedenastu Kościołów tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej. Koordynatorem prac było Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Przekład dokonany zgodnie z „Wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii”, opracowanymi wspólnie w 1987 r. przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan oraz Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. Podstawą tłumaczenia był tekst grecki (wydanie krytyczne „The Greek New Testament”, ed. K. Aland, C.M. Martini, B.M. Metzger, Stuttgart 1994), zaś naczelną zasadą – wierność oryginałowi.

Wydanie jednoszpaltowe.

więcej o ekumenicznym przekładzie Biblii

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Ewangelia Marka w pięciu językach

Ewangelia Marka w pięciu językach wydana z okazji Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce od 15 do 20 sierpnia 2000 r. w Rzymie. Wydanie zawiera następujące przekłady ewangelii Marka:

 • włoski – Parola del Signore, il Nuovo Testamento. Traduzione interconfessionale in lingua corrente
 • angielski – Today’s English Version, second edition
 • francuski – Traduction de la Bible en français courant révisée
 • hiszpański – Dios Habla Hoy
 • polski – Przekład ekumeniczny

Wydanie jednoszpaltowe, kolejne przekłady są ułożone jeden po drugim.

Ewangelia Marka w dziewięciu językach

Ewangelia Marka w dziewięciu językach wydana w ramach międzynarodowego projektu „Missio Metropolis 2012”. Wydanie zawiera następujące przekłady ewangelii Marka:

 • kataloński
 • niemiecki – Gute Nachricht Bibel
 • angielski – Good News Translation, second edition
 • francuski – Traduction de la Bible en français courant revise
 • chorwacki – przekład: Ivan Šarić
 • włoski – Parola del Signore, il Nuovo Testamento. Traduzione interconfessionale in lingua corrente
 • węgierski – Újszövetségi Szentírás a Káldi-féle szentírásfordítás nyelvében megújítva, javítva a Neovulgáta alapján
 • polski – Przekład ekumeniczny
 • portugalski – Bíblia para todos. Traduçao Interconfessional

Wydanie jednoszpaltowe, kolejne przekłady są ułożone jeden po drugim.

Ewangelia Marka w siedmiu językach

Ewangelia Marka w siedmiu językach wydana z okazji XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które miały miejsce od 10 do 26 lutego 2006 r. w Turynie. Wydanie zawiera następujące przekłady ewangelii Marka:

 • włoski – Parola del Signore, il Nuovo Testamento. Traduzione interconfessionale in lingua corrente
 • angielski – Good News Translation, second edition
 • niemiecki – Gute Nachricht Bibel
 • francuski – Traduction de la Bible en français courant révisée
 • hiszpański – Dios Habla Hoy
 • polski – Przekład ekumeniczny
 • japoński

Wydanie jednoszpaltowe, kolejne przekłady są ułożone jeden po drugim.

Nowy Testament polsko-niemiecki

374Tytuł: Nowy Testament. Nowy przekład z języka greckiego. Das Neue Testament nach der Übersetzung Martin Luthers

Cena: 52,50 zł

Ilość stron: 1063

Oprawa: twarda

Format: 15 x 21 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 2004

Nr kat.: 374

Opis: Nowy Testament w polskim przekładzie Biblii Warszawskiej oraz niemieckim Marcina Lutra. Polski został opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce) i wydany w 1975 r. Niemiecki jest przedrukiem tekstu z Biblii Marcina Lutra według rewizji z 1984 r. Wydanie z odnośnikami, dwuszpaltowe – lewa kolumna z tekstem polskim, prawa z niemieckim.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego

Pieśń nad Pieśniami

pnpTytuł: Pieśń nad Pieśniami

Przekład: ks. Krzysztof Bardski

Ilustracje: Paweł Różewicz

Cena: 19 zł

Ilość stron: 48

Oprawa: twarda

Format: 20,5 x 14,5 cm

Wydawnictwo: Towarzystwo Biblijne w Polsce

Rok wydania: 2003

Nr kat.: PNP

Opis: Współczesny polski przekład starotestamentowej księgi Pieśni nad Pieśniami, dokonany przez ks. Krzysztofa Bardskiego. Wydanie opatrzone ilustracjami Pawła Różewicza. We wstępie tłumacz pisze: „Jeden z mędrców starożytnego Izraela powiedział, że ‘wszystkie księgi Pisma są święte, ale Pieśń nad PieśniamiSzir haszirim – jest Święta nad Świętymi’. (…) Pieśń nad Pieśniami jest święta świętością ludzką i świętością Bożą. Ludzką, bo cóż jest dla człowieka ważniejsze od miłości? (…) W Pieśni nad Pieśniami mają swoje miejsce wszyscy zakochani od początku świata aż do ostatniego dnia ludzkości. (…) Szir haszirim jest też święta świętością Bożą. Zarówno starożytni Izraelici, jak i pierwsi chrześcijanie odczytywali poemat jako utwór, w którym Bóg mówi o miłości do swego ludu”.

Wykaz wydawnictw do nabycia w księgarni Towarzystwa Biblijnego