Komitet Krajowy

Komitet Krajowy jest najwyższym organem Towarzystwa Biblijnego. W jego skład wchodzą delegaci Kościołów członkowskich oraz Dyrektor Generalny Towarzystwa.

Członkowie Komitetu Krajowego w kadencji 2022-2027:

 • ks. prof. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki) – Wiceprezes www.episkopat.pl
 • prezbiter dr Piotr Nowak (Kościół Zielonoświątkowy) www.kz.pl
 • prezbiter Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów) – Prezes Komitetu Krajowego www.baptysci.pl
 • ks. dr Piotr Kosiński (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) – Wiceprezes www.orthodox.pl
 • wakat (Kościół Polskokatolicki) www.polskokatolicki.pl
 • ks. bp Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany) – Wiceprezes www.reformowani.pl
 • ks. M. Michał Wąsowski (Kościół Starokatolicki Mariawitów) www.mariawita.pl
 • pastor przewodniczący Ryszard Jankowski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego) www.adwent.pl
 • ks. Józef Bartos (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) www.metodysci.pl
 • pastor Grzegorz Boboryk (Kościół Chrystusowy) www.chrystusowi.pl
 • ks. bp Jan Cieślar (Kościół Ewangelicko-Augsburski) www.luteranie.pl
 • Jadwiga Zalisz – Dyrektor Generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce

Członkowie Komitetu Krajowego w kadencji 2017–2022:

 • ks. prof. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki) – Wiceprezes www.episkopat.pl
 • bp dr Marek Kamiński (Kościół Zielonoświątkowy) www.kz.pl
 • prezbiter Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów) – Wiceprezes www.baptysci.pl
 • bp Warsonofiusz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) www.orthodox.pl
 • ks. Marian Madziar (Kościół Polskokatolicki) www.polskokatolicki.pl
 • ks. bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany) www.reformowani.pl
 • ks. M. Michał Wąsowski (Kościół Starokatolicki Mariawitów) www.mariawita.pl
 • pastor przewodniczący Ryszard Jankowski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego) www.adwent.pl
 • ks. bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) – Prezes Komitetu Krajowego www.metodysci.pl
 • pastor Bronisław Hury (Kościół Chrystusowy) www.chrystusowi.pl
 • ks. bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski) www.luteranie.pl
 • Jadwiga Zalisz – Dyrektor Generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce

Członkowie Komitetu Krajowego w kadencji 2011–2016:

 • ks. prof. Roman Bartnicki (Kościół Rzymskokatolicki) – Wiceprezes www.episkopat.pl
 • ks. bp Mieczysław Czajko (Kościół Zielonoświątkowy) – Wiceprezes www.kz.pl
 • pastor Ireneusz Dawidowicz (Kościół Chrześcijan Baptystów) www.baptysci.pl
 • ks. arch. dr Warsonofiusz Doroszkiewicz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) – Wiceprezes www.orthodox.pl
 • ks. Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki) www.polskokatolicki.pl
 • ks. bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany) www.reformowani.pl
 • ks. bp M. Bernard Kubicki (Kościół Starokatolicki Mariawitów) www.mariawita.pl
 • pastor Paweł Lazar (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego) www.adwent.pl
 • ks. bp dr Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) – Prezes Komitetu Krajowego www.metodysci.pl
 • ks. prezb. Henryk Rother-Sacewicz (Kościół Chrystusowy) www.chrystusowi.pl
 • ks. bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski) www.luteranie.pl
 • Małgorzata Platajs – Dyrektor Generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce