Czy kiedykolwiek zastanawiałeś_aś się nad tym, co znaczy słowo Abba? Większość z nas może kojarzyć je z popularnej piosenki religijnej „Abba Ojcze” w refrenie której wybrzmiewa kilkukrotnie to słowo.

Ty wyzwoliłeś nas Panie

Z kajdan i samych siebie

A Chrystus stając się bratem

Nauczył nas wołać do Ciebie:

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze![…].

Z tego tekstu dowiesz się:

  • co znaczy słowo Abba;
  • kto używał tego słowa;
  • gdzie w Piśmie Świętym znajdziemy ten zwrot;

Co znaczy słowo Abba?

Ręce ojca i dziecka

„Abba” to aramejskie słowo, które oznacza „ojciec”. Tak zwraca się w rodzinie do ojca.

Dla chrześcijan „Abba” jest formą zwracania się do Boga. „Abba” wiąże się z obrazem Boga, jako ojca, ale ma bardziej osobisty i intymny charakter.

W języku polskim to hebrajskie słowo nie posiada idealnego odpowiednika. Najczęściej tłumaczy się je jako „tata” i jest wyrazem szacunku, umiłowania i przywiązania do niego.

Obecnie słowo „abba” jest określeniem kochającego ojca.

„Abba” w Nowym Testamencie

Nowy Testament mówi chrześcijanom, że mogą zwracać się do Boga, jako do Abba:

„Abba, ojcze” – to słowa wypowiedziane przez Jezusa do Boga Ojca. Zostały one zapisane w Ewangelii św. Marka (Ewangelia św. Marka 14,36).

Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Lecz niech się stanie nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty.

Według podań Chrystus zwracał się tak do Boga, od kiedy nauczył się mówić.

Kolejne dwa zastosowania znajdujemy w nauczaniu św. Pawła który pisze w swoich listach, że:

 Nie otrzymaliście przecież ducha zniewolenia, żeby znowu się bać, lecz otrzymaliście Ducha usynowienia, w którym wołamy: Abba, Ojcze! (List św. Pawła do Rzymian 8,15).

a następnie przekonuje, iż:

A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał Ducha swego Syna do naszych serc, który woła: Abba, Ojcze! (List św. Pawła do Galatów 4,6).

Jak zwracać się do Boga?

Słowo „abba” jest zwrotem pełnym miłości i serdeczności, dlatego może być używane tylko w przypadku, kiedy zwracamy się do najbliższej sercu osoby. Często w języku polskim używamy słowa „tatuś” i to chyba najlepiej odpowiada na pytanie, co oznacza słowo „abba”.

Warto też zwrócić uwagę na to, że współcześnie w języku hebrajskim oznacza dokładnie to samo, czyli „tatuś”.

Dzięki słowom Jezusa odkryliśmy nowe spojrzenie na rzeczywistość i relację pomiędzy Bogiem Ojcem a Synem. Dlatego odwołując się do słów św. Pawła, cieszmy się względami Ojca, takimi jak Chrystus i zwracajmy się do Boga Abba.

O miłości Ojca dowiesz się więcej z Pisma Świętego, które możesz kupić w naszym sklepie online lub księgarni stacjonarnej.