Dzień Modlitwy Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych

Dzień modlitwy

9 maja to czas, byśmy wraz z Towarzystwami Biblijnymi na całym świecie zgromadzili się na obchodach Dnia Modlitwy Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych! Ten szczególny dzień, obchodzony jest w rocznicę założenia naszej organizacji w 1946 r. Święto jest potężnym wyrazem naszej jedności w Chrystusie i wzajemnych powiązań w całej wspólnocie. Jest to wspaniała okazja, aby spotkać się razem, podziękować Bogu za wszystko, czego dokonał poprzez naszą globalną rodzinę, a także szukać wskazówek, aby móc kontynuować udostępnianie Dobrej Nowiny wszystkim ludziom.

W tym roku zwierzchnicy Towarzystw Biblijnych z czterech krajów, które zostały dotknięte przemocą, wojną i konfliktem, ułożyli oficjalne modlitwy, które będą towarzyszyć tegorocznym obchodom Dnia Modlitwy.

  • Anatolij Rayczynets (zastępca dyrektora generalnego Ukraińskiego Towarzystwa Biblijnego)
  • Magda Victor (Dyrektor Generalny Haitańskiego Towarzystwa Biblijnego)
  • Khoi Lam Thang (Dyrektor Generalny Towarzystwa Biblijnego Birmy)
  • Ismail Abdulrahman Kanani (Dyrektor Generalny Towarzystwa Biblijnego w Sudanie)

Teksty są inspirowane modlitwami napisanymi przez ks. Dirka Geversa, Sekretarza Generalnego Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych oraz Dr. Cristiana Romocea (dyrektor ds. współpracy).

Już dziś przyłącz się do nas w modlitwie o pokój i mądrość przywództwa, aby przywrócić stabilność i spokój na świecie. Wspólnie prośmy Boga o opiekę i ochronę wszystkich ludzi.

9 maja zaproście swoich przyjaciół i dołączcie do nas w świętowaniu Dnia Modlitwy ZTB. Spotkajmy się w jedności i wznieśmy głosy w modlitwie do naszego kochającego i miłosiernego Boga. Niech Jego wola wypełni się we wszystkich rzeczach!

Pobierz tekst modlitwy