W dniach 3-5 czerwca 2016 Towarzystwo Biblijne w Polsce uroczyście obchodziło w Warszawie jubileusz 200-lecia istnienia i działania w naszym kraju. Była to pierwsza część obchodów, którą zainaugurował koncert Beaty Bednarz w kościele zielonoświątkowym przy ul. Siennej. Wspaniały występ znanej piosenkarki przy akompaniamencie Doroty Zaziąbło poprzedził sesję popularno-naukową w Bibliotece Narodowej w dniu 4 czerwca. Sesja poświęcona była historii Towarzystwa Biblijnego w Polsce (Małgorzata Platajs), biblistom, związanym z przekładami prowadzonymi przez Towarzystwo (prof. dr hab. Janusz Maciuszko), a także ekumenicznemu przekładowi Pisma Świętego, w szczególności tomowi Stary Testament. Księgi Historyczne (p. Jerzy Betlejko), który został zaprezentowany na tym spotkaniu.

Sesję rozpoczął prezes Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce (KKTBwP), bp Edward Puślecki, nawiązując do historii Towarzystwa .

Medalem Jubileuszowym wyróżniono też zasłużonych pracowników Towarzystwa Biblijnego: emerytowaną dyrektor – p. Barbarę Enholc-Narzyńską, długoletniego pracownika i kierownika księgarni Towarzystwa – p. Emmę Nawrocką, przewodniczącego zarządu Towarzystwa w latach 1997-2005, znanego ekumenistę – ks. bpa sen. Zdzisława Trandę z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Medale Jubileuszowe przyznano też dyrektor Austriackiego Towarzystwa Biblijnego – dr. Jutcie Henner za owocną wieloletnią współpracę oraz ks. Janowi Stefanowowi SVD – sekretarzowi generalnemu Katolickiej Federacji Biblijnej (KFB) za rozwijanie aspektu ekumenicznego w działalności Towarzystw Biblijnych i KFB.

W niedzielę, 5 czerwca, podczas ekumenicznego nabożeństwa dziękczynnego, dziękowano Bogu za działalność Towarzystwa i za ludzi z nim związanych. W modlitwie proszono o obfity plon siewu Słowa Bożego w ludzkich sercach i w ich życiu.

Kazania wygłosili: ks. abp-sen. Marian Gołębiewski, emerytowany przewodniczący Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski oraz bp Edward Puślecki, prezes KKTBwP i honorowy zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Oni też udzielili na zakończenie błogosławieństwa.

Nabożeństwu przewodniczył ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii św. Trójcy. Uczestników powitała i podziękowała za udział w nabożeństwie dyrektor Towarzystwa Małgorzata Platajs. Zebrano kolektę na borykające się z trudnościami Białoruskie Towarzystwo Biblijne.

Ponadto w jubileuszu wzięli udział zwierzchnicy Kościołów i członkowie KKTBwP: bp Marek Izdebski, ks. Roman Lipiński – Kościół Ewangelicko-Reformowany, bp Andrzej Malicki – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, bp Bernard M. Kubicki – Kościół Starokatolicki Mariawitów,   bp Mieczysław Czajko – Kościół Zielonoświątkowy, bp Andrzej Bajeński – Kościół Chrystusowy w RP, ks. prof. Roman Bartnicki – Kościół Rzymskokatolicki, prezbiter Mateusz Wichary, pastor Marek Budziński – Kościół Chrześcijan Baptystów, oraz pastor Jarosław Dzięgielewski i pastor Paweł Lazar – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Reprezentowani byli:  kard. Kazimierz Nycz (bp Michał Janocha, ks. Marek Danielewski), Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa (ks. Piotr Kosiński, Jerzy Betlejko), Prymas Polski, bp Wojciech Polak (ks. Rafał Białek), ks. abp Henryk Hoser (ks. Emil Parafiniuk), abp Wiktor Skworc, Archidiecezja Katowicka Kościoła Rzymskokatolickiego (ks. Adam Palion), bp Piotr Libera, Diecezja Płocka, Kościół Rzymskokatolicki (ks. Tomasz Lewicki), bp Jerzy Samiec, Kościół Ewangelicko-Augsburski (ks. Karol Długosz), bp Wiktor Wysoczański, Kościół Polskokatolicki (ks. Andrzej Gontarek), bp Karol M. Babi, Kościół Starokatolicki Mariawitów (bp Ludwik M. Jabłoński), bp Marek Kamiński, Kościół Zielonoświątkowy (prezbiter Piotr Nowak).

List z gratulacjami nadesłał Prezydent RP, p. Andrzej Duda. Władze państwowe reprezentował też p. Józef Różański, dyrektor Departamentu Wyznań MSWiA, który przekazał list od podsekretarza stanu w MSWiA, p. Sebastiana Chwałka.

Listy z życzeniami przesłali również m.in.: abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Henryk Hoser (Diecezja Warszawsko-Praska), bp Artur Niziński (Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski), ks. bp Jan Cieślar (Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), bp Marian Niemiec (Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), bp Ryszard Bogusz (Kościół Ewangelicko-Augsburski), prezbiter Andrzej Seweryn (Kościół Chrześcijan Baptystów).

Galeria zdjęć z sesji popularno-naukowej

Galeria zdjęć z koncertu Beaty Bednarz

Galeria zdjęć z nabożeństwa dziękczynnego