W dniu 1. lutego 2020 r. w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie odbyło się uroczyste dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne, na którym dziękowano Bogu za wieloletnią pracę Małgorzacie Platajs, w tym 16 lat na stanowisku dyrektora generalnego, która pod koniec 2019 r. przeszła na emeryturę i powierzono w modlitwach Igę Zalisz, która obowiązki dyrektora generalnego TBwP przejęła 1. stycznia 2020 r. Nabożeństwo zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego, emerytowanych i obecnych pracowników Towarzystwa, sympatyków i przyjaciół tej ekumenicznej organizacji. Liturgię nabożeństwa prowadzili ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz miejscowej parafii, oraz ks. Michał Jabłoński, proboszcz warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej. Teksty biblijne czytali Małgorzata Platajs, Iga Zalisz i ks. Michał Jabłoński. Kazanie wygłosił prezes Komitetu Krajowego TBwP, bp Andrzej Malicki, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Rodzina Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych była reprezentowana przez dyrektor Austriackiego Towarzystwa Biblijnego, panią dr. Juttę Henner, oraz dyrektor Szwajcarskiego Towarzystwa Biblijnego – panią Evę Thomi. Kościół Rzymskokatolicki w Polsce oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski JE abpa Stanisława Gądeckiego reprezentował ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, będący jednocześnie Wiceprezesem Komitetu Krajowego TBwP. Delegatem Jego Eminencji Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski był bp Warsonofiusz, Prawosławny Biskup Siemiatycki. Kościół Ewangelicko-Augsburski i jego Zwierzchnika, bpa Jerzego Samca, reprezentował bp Jan Cieślar, Zwierzchnik Diecezji Warszawskiej KEA. Kościół Ewangelicko-Reformowany i jego Zwierzchnika, bpa Marka Izdebskiego, reprezentował ks. Michał Koktysz. Kościół Ewangelicko-Metodystyczne reprezentował Zwierzchnik Kościoła, bp Andrzej Malicki, który jest Prezesem Komitetu Krajowego TBwP. Ksiądz Prezes wygłosił okolicznościowe kazanie. Przedstawicielem bpa Wiktora Wysoczańskiego, Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego, był ks. Marian Madziar, delegat Kościoła do Komitetu Krajowego TBwP. Kościół Starokatolicki Mariawitów reprezentował jego Zwierzchnik, JE bp M. Karol Babi. Kościół Chrześcijan Baptystów reprezentował prezbiter Leszek Wakuła, Wiceprezes Komitetu Krajowego TBwP. Kościół Zielonoświątkowy i jego Zwierzchnika, JE bpa Marka Kamińskiego reprezentował Rektor WSTS, prezbiter Piotr Nowak. Kościół Chrystusowy w RP reprezentował jego Zwierzchnik, bp W. Andrzej Bajeński. Przedstawicielem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego był jego Zwierzchnik, pastor Ryszard Jankowski. Obecny był też dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. dr Grzegorz Giemza. Nadesłano wiele oficjalnych listów do obu pań dyrektor, z których większość odczytano. Z podziękowaniami i życzeniami napisali m.in. Prymas Polski – abp Wojciech Polak, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel, P.T. Zwierzchnicy Kościołów członkowskich TBwP, dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy pan Artur Jóźwik oraz dyrektor generalny Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych pan Mike Perreau. Poza oficjalnymi przedstawicielami Kościołów w nabożeństwie licznie uczestniczyli duchowni i wierni parafii i zborów warszawskich różnych Kościołów, przyjaciele i sympatycy TBwP. Po nabożeństwie wszyscy jego uczestnicy zostali zaproszeni do sali parafialnej na poczęstunek zorganizowany przez TBwP. Towarzystwo Biblijne w Polsce Zdjęcia Danuta Matloch