Serdecznie dziękujemy Ci za bezinteresowne wsparcie naszej działalności. Bez Twojej darowizny nasza działalność nie byłaby możliwa. Dzięki Twojej hojności, mimo trudnych czasów, możemy realizować nasze idee, rozsiewając dobro z pożytkiem dla bliźnich.

Wiemy, że dawanie może sprawiać ogromną radość. Wierzymy, że „kto hojnie sieje, hojnie też będzie zbierał. … radosnego bowiem dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9,6-7; Biblia Ekumeniczna).

Raz jeszcze wyrażamy wdzięczność za darowiznę i zainteresowanie okazane naszej działalności. Cieszymy się, że są wśród nas osoby takie jak Ty – o otwartym sercu, których potrzeby innych nie są obojętne.

Z Bożym błogosławieństwem – Towarzystwo Biblijne w Polsce.