W dniu 14 września 2016 r. odeszła do Wieczności

Śp.

Dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

polonistka, wybitna znawczyni polszczyzny historycznej i języka religijnego, wieloletni Współpracownik Towarzystwa Biblijnego w Polsce w zakresie redakcji językowej Polskiej Biblii Ekumenicznej. Była Człowiekiem głębokiej wiary, niezwykle skromnym i dobrym. W swojej pracy bardzo sumienna, niemal do końca swoich dni pracowała nad redakcją językową tekstu ostatniego tomu – Ksiąg Prorockich Biblii Ekumenicznej. I to dzieło zakończyła. Pracowała z pasją i przekonaniem, że uczestniczy w czymś znaczącym: w przekładaniu Pisma Świętego na dobrą, zrozumiałą, współczesną polszczyznę.

Pani dr Krystyna Długosz-Kurczabowa była z nami zaprzyjaźniona, wszystkim życzliwa, stwarzała atmosferę dobrej współpracy. Zachowamy Ją we wdzięcznej pamięci, dziękując Bogu za wszystko, czym nas przez Nią ubogacił.

Mężowi, Synom, Synowym i Wnukom oraz Rodzeństwu i wszystkim Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia, życząc tej nadziei, która przychodzi do nas w Osobie Jezusa Chrystusa, mówiącego: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, będzie żył. I każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. (J 11,25-26 BE).

 

Zarząd i Pracownicy Towarzystwa Biblijnego w Polsce

Komitet Redakcyjny Polskiej Biblii Ekumenicznej

Komisja Konsultantów Kościelnych