Aby otrzymać drukowany egzemplarz Kalendarza na 2023 rok i Planu czytania Biblii 2023 Towarzystwa Biblijnego w Polsce prosimy o wypełnienie

poniższych formularzy: Kalendarz 2023 Plan czytania Biblii 2023