Towarzystwo Biblijne w Polsce jest chrześcijańską organizacją
międzywyznaniową,
zajmującą się tłumaczeniem,
wydawaniem, rozpowszechnianiem i promowaniem Pisma Świętego

BIBLIA

PLANY CZYTANIA TB

KALENDARZ

APLIKACJA BIBLIA

Dzień Modlitwy Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych

2023

Dni Biblijne

Dzień Modlitwy Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych

2023

Dni Biblijne